Logo Jaroměř Josefov

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KLÍČ

ENERGETIKA, S.R.O.

MATEŘSKÁ ŠKOLA LUŽICKÁ

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MĚSTSKÁ POLICIE

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

MĚSTSKÉ LESY, S.R.O.

MĚSTSKÉ MUZEUM

MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE S.R.O. JAROMĚŘ

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

PEVNOST JOSEFOV

ŠKOLNÍ JÍDELNA JOSEFOV

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOŽENY NĚMCOVÉ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA OSTROVĚ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA F. A. ŠPORKA, JAROMĚŘ

ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ JAROMĚŘ

Masarykovo náměstí a okolí pod sněhem

DISKUSNÍ FÓRUM MĚSTA

DISKUSNÍ FÓRUM MĚSTA

ZPRAVODAJ NA FACEBOOKU

JAROMĚŘSKÝ A JOSEFOVSKÝ ZPRAVODAJ NA FACEBOOKU

INFORMACE PRO OBČANY

PŘEJMENOVÁNÍ ULIC

ZIMNÍ STADION

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

KOTLÍKOVÉ DOTACE

KOTLÍKOVÉ DOTACE

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA

PSÍ ÚTULEK

PSÍ ÚTULEK

INFORMAČNÍ CENTRUM

INFORMAČNÍ CENTRUM

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Policie České republiky

MĚSTSKÁ POLICIE

Městská policie

AKCE A OPRAVY VE MĚSTĚ

AKCE A OPRAVY VE MĚSTĚ

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PARKOVNÉ V JAROMĚŘI

PARKOVNÉ V JAROMĚŘI

PO STOPÁCH FRANTIŠKA KUPKY

PO STOPÁCH FRANTIŠKA KUPKY

NÁVŠTĚVA LÉKAŘE

NÁVŠTĚVA LÉKAŘE

KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA

KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA

KLADSKÉ POMEZÍ

KLADSKÉ POMEZÍ

ASVAJ

ASVAJ

PARTNERSKÁ MĚSTA

odkaz bude otevřen v novém okně

MĚSTA V OKOLÍ

odkaz bude otevřen v novém okně

REKLAMA

odkaz bude otevřen v novém okně
Třiďte opdpad
Ekolamp - sběr zářivek

Městská knihovna

Město Jaroměř, okres Náchod na základě rozhodnutí XXI. zasedání zastupitelstva města ze dne 21.6.2001, usnesení čl. II., odst. 5, mění ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. zakládající listinu ze dne 21.2.1991 o zřízení příspěvkové organizace Městská knihovna v Jaroměři tak, že název listiny sjednocuje na zřizovací listinu a po provedené změně zní zřizovací listina takto:

Městská knihovna Jaroměř

příspěvková organizace
Jaroměř - Pražské předměstí
Vojtěch Probošta 180
IČO: 135 83 379

Vlastní internetové stránky knihovny si můžete prohlédnout na http://www.knihovnajaromer.wbs.cz/

Online katalog si můžete prohlédnout na http://jaromer.knihovny.net/katalog/baze.htm - funguje neomezeně

 

Online katalog knihovny v Josefově: http://jaromer-josefov.knihovny.net/katalog - funguje neomezeně

Webové stránky knihovny v Josefově: www.knihovnajosefov.wbs.cz

Online katalog knihovny na Zavadilce: http://88.103.209.141/katalog - fugnuje pouze út - pá!

Webové stránky knihovny Na Zavadilce: www.knihovnazavadilka.wbs.cz

 

Historie

Veřejná knihovna v Jaroměři vznikla 3. října 1896 sloučením knihoven jednotlivých místních spolků. Základ knihovny tvořilo 719 svazků, postupným rozšiřováním fondu patřila veřejná knihovna v Jaroměři ke čtyřem největším knihovnám v Čechách po Praze, Plzni a Litomyšli. Její zakladatelé jí při svém počátku určili tři základní úkoly:

 • zásobovat nejširší obyvatelstvo
 • sloužit jako knihovna studijní
 • soustřeďovat veškerou regionální literaturu o Jaroměřsku, jakož i díla rodáků a obyvatel
Městská knihovna

Už tehdy plnila jaroměřská knihovna funkci knihovny střediskové. Její působení se vztahovalo nejen na Jaroměř a Josefov ale dokonce na 20 obcí. 5. října 1897 byla pořízena z podnětu Řemeslnicko-živnostenské besedy další služba uživatelům a to čítárna, jež již v počátcích poskytovala svým čtenářům 88 různých periodik. S růstem fondu bylo hledáno i odpovídající útočiště, kde by bylo možné knihovní fondy nejen umístit, ale i zabezpečit. Plných 32 let (až do června 1939) sídlila veřejná knihovna na náměstí, kde měla propůjčeny dva sály. První se jmenoval Havlíčkův, druhý Jiráskův.

 

Městská knihovnaV té době překročil počet knih 30 000 svazků. V době okupace byla knihovna přestěhována do bývalých restauračních místností v přístavku ve Sladovně, kde s četnými obtížemi fungovala 10 let. Teprve 19. prosince 1949 získala tehdy Okresní a městská knihovna a čítárna v Jaroměři samostatnou budovu v areálu parku, kde knihovna slouží dodnes. Původně obytný dům byl přizpůsoben potřebám knihovny v 70. letech vnitřními úpravami alespoň v části pro čtenáře rozšířením výpůjčních prostor. Od roku 1960 se původní Okresní knihovna stala knihovnou Městskou. Od roku 1976 je i knihovnou střediskovou pro knihovny svého obvodu.

Současnost

Městská knihovna má v současné době tato oddělení:

 • oddělení akvizice, zpracování a ochrany knihovního fondu
 • oddělení služeb čtenářům
 • oddělení střediskových služeb
 • regionální informační středisko

Kromě hlavní budovy, kde jsou soustředěna všechna výše uvedená oddělení, a v oddělení služeb je to oddělení pro mládež a oddělení pro dospělé, jsou součástí oddělení i pobočky v místních částech na Zavadilce a v Josefově.


Čtenářem knihovny se může stát každý občan České republiky, který se zaváže plnit podmínky stanovené výpůjčním řádem knihovny. 

Oddělení služeb

V hlavní budově i ve všech pobočkách knihovny mají uživatelé možnost volného výběru knih. K lepší orientaci v knihovním fondu slouží čtenářům v jednotlivých půjčovnách katalogy v elektronické podobě a internet zdarma.

Hlavní činnost oddělení pro dospělé a oddělení pro mládež:

 • půjčování knih a časopisů
 • zamluvení požadované knihy, která je půjčená
 • zajišťování meziknihovní výpůjční služby
 • bibliograficko-informační služba
 • besedy a soutěže pro děti
 • besedy pro dospělé čtenáře
 • literární soutěže pro děti
 • lekce knihovnického minima pro žáky základních škol a studenty středních škol a učilišť
 • kopírování z interních materiálů (knihy a časopisy)
 • ASPI - Sbírka zákonů ČR v elektronické podobě
 • čítárna v oddělení novin a časopisů
 
Fond 

K 31. 12  2009 obsahoval knižní fond Městské knihovny v Jaroměři 102 106 svazků. K tomuto datu bylo evidováno a odebráno 254 titulů periodik.

Oddělení střediskových služeb

Městská knihovnaMěstská knihovna v Jaroměři působí ve svém regionu na základě dohody s Obecními úřady jako knihovna středisková. Nakupuje, zpracovává knihy, poskytuje metodickou pomoc, pomáhá při úpravách, zajišťuje personálně celkem 14 Obecních knihoven. Knižní fond, který pro Obecní knihovny spravuje čítá k 31.12. 2009 celkem 25 920 titulů.

Regionální informační středisko

K dispozici jsou informace z databází:

 • Regionální osobnosti
 • Česká literatura

Informace z dalších pramenů:

 • Autobusové spoje
 • Přehled možností studia na různých typech škol
 • Přehled kulturních programů v Jaroměři
 • Přehled kulturních programů v Praze
 • Informace pro turisty a návštěvníky města
 • Internet
 • Kopírovací služba
 • Vydávání Ročenky Městské knihovny a muzea v Jaroměři
Internet

Přístup na PC je v každém oddělení (i na pobočkách) ve výpůjční době těchto oddělení. Po dohodě lze umožnit přístup i mimo výpůjční dobu.

Nabízené služby:

 • prohlížení internetu
 • stahování dat z internetu

Cena za služby:

 • Internet 15,-

 • tisk 3,- Kč
 •  

  Kontakt

  Městská knihovna Jaroměř

  Vojtěcha Probošta 180
  551 01  Jaroměř
  Tel/Fax: +420 491 812 815 

  mail: knihovna.jaro@worldonline.cz, mvs.jaro@tiscali.cz

            ředitelka: Mgr. Adéla Záveská

  Kontakt na pobočky

   

  Josefov Husova 110

  tel: +420 491 813 141

  mail: knihovna.josefov@volny.cz

  web: www.knihovnajosefov.wbs.cz

  online katalog: http://jaromer-josefov.knihovny.net/katalog

  Zavadilka

  Zavadilka 780

  tel: +420 491 520 128 

  mail: knihovna.zavadilka@volny.cz

  web: www.knihovnazavadilka.wbs.cz

  online katalog: http://88.103.209.141/katalog

   

  Provozní doba

  Městská knihovna Jaroměř

   

   

  Oddělení pro dospělé

  Pondělí
  Úterý
  Středa
  Čtvrtek
  Pátek

   

  08:00 - 11:00 13.00 - 17.00
  13.00 - 18.00
  13.00 - 17.00
  Zavřeno
  08.00 - 13.00

   

  Oddělení pro mládež

  Pondělí
  Úterý
  Středa
  Čtvrtek
  Pátek

  07.00 - 08:00 12.30 - 16.00
  07.00 - 08:00 a besedy pro školní družiny
  07.00 - 08:00 12.30 - 17.00
  07.00 - 08:00 a besedy pro školní družiny
  07.00 - 08:00

   

  V době prázdnin změna v dětském oddělení

  Pondělí
  Středa

  08.00 - 11.00 12:30 - 16
  08.00 - 11.00

   

  Pobočka Josefov

   

  Úterý 13:00 - 17:00
  Středa 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  Čtvrtek 13:00 - 17:00

   

   Pobočka Zavadilka

   

  Úterý

  9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

  Středa 13:00 - 18:00
  Pátek 13:00 - 16:00

   

  Ceník služeb a poplatků v Měk

   

  Roční zápisné dospělí čtenáři

  100,-

    děti a studující

  50,-

  Jednorázová výpůjčka  

  30,-

  Výpůjčka MVS

  pro čtenáře

  pro knihovny

  úhrada nákladů

  50,- 

  Výpůjčka MMVS Evropa

  úhrada nákladů

  BIS  

  úhrada nákladů

  Rezervace dokumentu  

  10,-

                

  Sankční poplatky

   

  Upomínky poplatek z prodlení

  5,-

    1. písemná upomínka

  30,-

    2. písemná upomínka

  40,-

    3. písemná upomínka

  50,-

    doporučený dopis

  100,-

       
  Čtenářský průkaz zapomenutí

  2,-

    duplikát při ztrátě

  5,-

       
  Ztráty a poškození náhrada stejným titulem  
    náhrada v plné výši  
    vázaná fotokopie  
    poškození obalu

  5,-

    poškození čárového kódu

  5,-

   


  Ceník ostatních služeb v Měk Jaroměř

   

  náklady servisního technika 15,-

  Kopírování / tisk z internetu

  A4 - 3,-

  A3 - 6,-

   

   

  Městská knihovna

  Vladimír Velecký — 20.08.2003

  úvodní strana — mapa webu — tisk — RSS export — prohlášení o přístupnosti odkaz bude otevřen v novém okně — nahoru

  © WorldTech, s.r.o. 2006 - 2011 — http://www.worldtech.cz
  TOPlist