Aktuality:

22. ročník hudebního festivalu Brutal Assault se koná ve dnech 9.-12. srpna 2017.

Od 2. června 2017 je otevřen plavecký areál pro veřejnost. Ceník vstupného zde.

Pozor! Změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 491 847 111 (pouze v pracovní době).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Město Jaroměř zřizuje v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, úřední desku a elektronickou úřední desku.

Úřední deska je umístěna při vstupu do náměstí u Sportbaru Starwin (naproti poště).
Umístění úřední desky na mapě města.

Na elektronické úřední desce zveřejňujeme obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Elektronická úřední deska je rozdělena do kategorií podle druhů. V rámci jednotlivých kategorií je možné řadit písemnosti dle data zveřejnění nebo abecedně.

K dispozici je rovněž archiv zveřejněných písemností, pokud hledaný dokument nemůžete najít, zkuste se podívat do archivu. Dokumenty v něm jsou rozděleny do stejných kategorií a členěny podle let, kdy rozhodující je datum vložení na úřední desku.


Různé

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby "Výstavba DOK v úseku Hradec Králové, hl.n. - Jaroměř"25.07.201710.08.2017
Dražební vyhláška - odročení24.07.201725.08.2017
Veřejná vyhláška: Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v Jaroměři, v ulici Na Úpě21.07.201707.08.2017
Veřejná vyhláška: stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Školní v k.ú. Josefov u Jaroměře21.07.201707.08.2017
Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení z důvodu zajištění možnosti zastavení vozidel taxislužby během festivalu „BRUTAL ASSAULT 2017“20.07.201714.08.2017
Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení z důvodu pořádání festivalu „BRUTAL ASSAULT 2017“19.07.201714.08.2017
Město Hostinné vyhlašuje výběrové řízení na pozici "domovník pro polikliniky"18.07.201715.08.2017
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu17.07.201728.08.2017
Informace o termínu konání akce FestNeFest17.07.201731.07.2017
Pozvánka na 92. zasedání Valné hromady DSO Jaroměřsko17.07.201702.08.2017
Veřejná vyhláška: Oznámení o zahájení vodoprávního - stavebního řízení o povolení změny v užívání stavby „Jednotná kanalizace Dolany, Jednotná kanalizace Čáslavky“17.07.201702.08.2017
Informace o termínu konání akce "Brutal Assault"13.07.201714.08.2017
Prodej vozidla IFA11.07.201714.08.2017
Aktualizace Výzvy k podávání žádostí o zařazení akcí obnovy do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 201810.07.201728.09.2017
Dražební vyhláška07.07.201709.08.2017
Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení na silnici III/285 8 v obci Rožnov z důvodu provádění výstavby (rekonstrukce) chodníku podél silnice03.07.201704.08.2017
Vyhlášení soutěže o návrh památníku obětem válek30.06.201718.09.2017
Dražební vyhláška30.06.201703.08.2017
Vyhláška o uvědomění dědice neznámého pobytu27.06.201729.07.2017
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí27.06.201707.08.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení č. HNA/014/2017 s následnou aukcí22.06.201703.08.2017
Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí HNA/013/2017 Hořenice12.06.201710.08.2017
Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení na místních komunikacích v ul. Na Valech a nám. Československé armády v k.ú. Jaroměř, z důvodu stavby „Dopravně urbanistické řešení území Na Valech“05.05.201702.10.2017
Vyhláška o uvědomění dědice neznámeho pobytu - Martin Šolc26.04.201727.10.2017
Vyhláška o uvědoměmí dědiců neznámého pobytu - V.Hušek,F.Hušek,A.Hrochová,J.Hušek26.04.201727.10.2017
Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení v rámci stavby "Dopravně urbanistické řešení lokality Na Valech"18.04.201702.10.2017
Vyhláška o uvědomění dědice neznámého pobytu10.04.201713.11.2017
Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení na silnici II/285 ulice Velichovská, III/299 15 (Horní Dolce) a na silnici III/285 8 (Semonice – Rožnov)05.04.201702.04.2018
Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení na silnicích II., III. tříd a místních komunikacích v ORP Jaroměř28.03.201730.11.2017
Vyhláška o uvědomění dědice neznámého pobytu26.01.201727.07.2017
Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení pro zajištění údržby, měření a zajištění bezpečnosti v roce 2017 v ORP Jaroměř30.11.201631.12.2017
Veřejná vyhláška: přechodná úprava - schémata pro označování pracovních míst dle TP 66 schválených MD ČR pod č.j. 52/203-160-LEG/1 na silnicích II. a III. tříd v ORP Jaroměř30.11.201631.12.2017
Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení na silnicích II. III. tříd a místních komunikacích v ORP Jaroměř, z důvodu označení úseku při vyjíždění zemědělské techniky při provádění sklizně z přilehlých polností11.10.201630.09.2017
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost27.07.201628.07.2017
Elektronická evidence tržeb15.06.201602.06.2018

Volby

Výběrová řízení (personalistika)

Záměry prodeje

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Záměr prodeje č.7/201713.07.201731.08.2017
Záměr prodeje č.6/201711.07.201701.08.2017

Záměry pronájmů

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Záměr pronájmu č. 25/201721.07.201707.08.2017
Záměr pronájmu č. 26/201721.07.201707.08.2017
Záměr pronájmu č. 27/201721.07.201707.08.2017
Záměr pronájmu č. 28/201721.07.201706.08.2017
Záměr pronájmu č. 29/201721.07.201707.08.2017
Výzva pro zájemce o stánkový prodej - BRUTAL ASSAULT 201716.06.201711.08.2017

Usnesení ZM

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Usnesení ZM 27.06.201703.07.201731.12.2017
Usnesení ZM 17.05.201725.05.201731.12.2017
Usnesení ZM 11.04.201724.04.201731.12.2017
Usnesení ZM 21.02.201706.03.201731.12.2017

Usnesení RM

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Usnesení RM 19.07.201727.07.201731.12.2017
Usnesení RM 04.07.201713.07.201731.12.2017
Usnesení RM 27.06.201703.07.201731.12.2017
Usnesení RM 26.06.201729.06.201731.12.2017
Usnesení RM 14.06.201723.06.201731.12.2017
Usnesení RM 31.05.201708.06.201731.12.2017
Usnesení RM 23.05.201702.06.201731.12.2017
Usnesení RM 17.05.201725.05.201731.12.2017
Usnesení RM 03.05.201711.05.201731.12.2017
Usnesení RM 24.04.201705.05.201731.12.2017
Usnesení RM 19.04.201725.04.201731.12.2017
Usnesení RM 11.04.201721.04.201731.12.2017
Usnesení RM 05.04.201713.04.201731.12.2017
Usnesení RM 22.03.201730.03.201731.12.2017
Usnesení RM 14.03.201724.03.201731.12.2017
Usnesení RM 08.03.201715.03.201731.12.2017
Usnesení RM 27.02.201710.03.201731.12.2017
Usnesení RM 20.02.201701.03.201731.12.2017
Usnesení RM 21.02.201701.03.201731.12.2017
Usnesení RM 14.02.201724.02.201731.12.2017
Usnesení RM 15.02.201724.02.201731.12.2017
Usnesení RM 08.02.201720.02.201731.12.2017
Usnesení RM 25.01.201703.02.201731.12.2017
Usnesení RM 27.01.201703.02.201731.12.2017
Usnesení RM 23.01.201730.01.201731.12.2017
Usnesení RM 11.01.201719.01.201731.12.2017

Hospodaření města

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o veřejném pořádku12.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu12.04.2017
Obecně závazná vyhláška Města Jaroměře č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřské školy a základních škol zřízených obcí Jaroměř03.03.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství03.03.2016
Obecně závazná vyhláška města Jaroměře č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů01.01.2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/201523.06.2015
Nařízení města č. 1/2015 - zóny placeného stání19.05.2015
Nařízení města Jaroměř č. 2/2014 - Tržní řád09.04.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací př ístroj e a jiné podobné hry07.11.2013
Nařízení města Jaroměř č. 2/2012 o maximálních cenách za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla ve městě Jaroměř15.02.2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu26.01.2012
Obecně závazná vyhláška města Jaroměře č. 5/2010 o místním poplatku ze psů25.11.2010
Obecně závazná vyhláška č. 7/2010 - Požární řád města Jaroměř25.11.2010
Nařízení obce č. 2/2010 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov27.05.2010
Nařízení města Jaroměř č. 5/2009 upravuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve sc hůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezuje míst ní komunikace a chodníky na území města Jaroměř, na kterých se pro jejich malý dopr27.10.2009
Nařízení města č. 1/07 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničního vozidla na území města Jaroměř10.10.2007
Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 212005 O vytvoření a využití finančních prostředků na fond rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře14.09.2006
Nařízení města č. 1/2006 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy29.05.2006
Obecně závazná vyhláška Města Jaroměře č. 1/2005, kterou se mění vyhláška č. 5/2001 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z pozemků a staveb v jednotlivých částech města Jaroměře13.01.2006
Obecně závazná vyhláška č. 13/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 712003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin zřizovaných městem Jaroměř.10.01.2006
Obecně závazná vyhláška č. 7/2004 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Jaroměře, včetně systému nakládání se stavebním odpadem09.01.2006
Nařízení města č. 6/2004 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy08.01.2006
Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, kterou se ruší jiné vyhlášky07.01.2006
Obecně závazná vyhláška č. 5/2001 pro výpočet koeficientů pozemků a staveb06.01.2006
Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 - Změna územního plánu č. 105.01.2006
Vyhláška č. 2/1999, kterou se ruší OZV č. 3/1994 o regulaci obchodu s alkoholovými a tabákovými výrobky03.01.2006
Vyhláška 5/1998, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu města Jaroměře01.01.2006

Vnitřní předpisy

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Právní předpis č. 05 - Zásady vedení účetnictví, oběhu účetních dokladů a účetních písemností01.06.2017
Právní předpis č. 07 - Zásady pro využívání Fondu rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře08.03.2017
Právní předpis č. 41 - Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Jaroměře03.03.2017
Právní předpis č. 30 - Směrnice pro řízení a organizaci autoprovozu Městského úřadu Jaroměř30.01.2017
Právní předpis č. 08 - Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu21.12.2016
Právní předpis č. 01 - Organizační řád05.10.2016
Právní předpis č. 39 - Zásady města Jaroměře pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města na účel určený v žádosti žadatele15.09.2016
Právní předpis č. 37 - Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků21.01.2016
Právní předpis č. 40 - Směrnice o stanovení ceny za zřízení věcného břemene na pozemcích města01.01.2016
Právní předpis č. 03 - Spisový řád05.11.2015
Právní předpis č. 12 - Směrnice o poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění01.01.2015
Právní předpis č. 04 - Směrnice k provádění kontrolní činnosti01.10.2014
Právní předpis č. 35 - Směrnice k zajištění a organizačnímu uspořádání požární ochrany08.09.2014
Právní předpis č. 19 - Směrnice o schvalování účetních závěrek01.09.2014
Právní předpis č. 06 - Zásady pro vypracování, evidenci a náležitosti právních úkonú14.10.2013
Právní předpis č. 31 - Směrnice pro zveřejňování příspěvků v Jaroměřském a josefovském zpravodaji01.05.2013
Právní předpis č. 10 - Zásady pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Jaroměře v gesci odboru školství, kultury a tělovýchovy25.01.2013
Právní předpis č. 29 - Stanovení oprávněných úředních osob správního orgánu12.12.2012
Právní předpis č. 02 - Pracovní řád16.05.2012
Právní předpis č. 33 - Poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Jaroměře v gesci OSVZ07.10.2011
Právní předpis č. 16 - Pravidla pro přijímání a vyřizování petic, stížností, podnětů, návrhů a připomínek01.07.2010
Právní předpis č. 14 - Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků10.03.2010
Právní předpis č. 17 - Zásady k ochraně majetku města Jaroměře01.05.2008
Právní předpis č. 18 - Zásady o vymezení majetkových práv a povínností příspěvkových organizací zřizovaných městem Jaroměř01.01.2008
Právní předpis č. 13 - Směrnice o ochraně osobních údajů zaměstnanců01.09.2007
Právní předpis č. 32 - Vnitřní platový předpis zřizovatele pro ředitele příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury13.06.2007
Právní předpis č. 11 - Směrnice o zřízení komise k projednávání přestupků25.04.2007

Dotace a NFV

Zveřejňování smluv o poskytnutí dotace nebo NFV

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. SD/OSKT-0340/201722.06.201726.06.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0259/201725.05.201701.06.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSVZ-0268/201705.05.201705.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSVZ-0269/201705.05.201705.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSVZ-0271/201705.05.201705.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSVZ-0272/201705.05.201705.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0255/201703.05.201706.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0258/201726.04.201720.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0260/201720.04.201701.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0261/201720.04.201701.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0116/201724.03.201701.04.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0114/201724.03.201701.04.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0178/201724.03.201701.04.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0073/201724.03.201701.04.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0032/201724.03.201701.04.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. OS/OPF-0054/201716.03.201716.04.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0165/201715.03.201701.04.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0130/201715.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0115/201715.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0069/201715.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0078/201715.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0028/201715.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0040/201715.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0057/201715.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0057/201715.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0062/201715.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0047/201707.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0050/201707.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0161/201706.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0119/201706.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0117/201706.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0022/2017​​​​​​​06.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0077/201706.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0064/201706.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0118/201703.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0024/201703.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0027/201703.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0070/201703.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0072/201703.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0075/201703.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0038/201703.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0043/201703.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0051/2017​​​​​​​03.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0060/201703.03.201731.03.2020
eřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0065/201703.03.201720.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0067/201703.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0025/201701.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0177/201728.02.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0071/201728.02.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0030/201728.02.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0030/201728.02.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0039/201728.02.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0052/201728.02.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0020/2017​​​​​​​27.02.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0026/201727.02.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0113/201727.02.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0040/2016; Dodatek č. 1 OS/OSKT-0040/2016-D0130.12.201631.01.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0047/2016; Dodatek č. 1 OS/OSKT-0047/2016-D0130.12.201631.01.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0498/201630.12.201631.01.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OMM-0490/201622.12.201631.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OMM-0488/201616.12.201631.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OMM-0489/201616.12.201631.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0409/201607.11.201630.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSVZ-0220/201611.07.201631.07.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSVZ-0222/201611.07.201631.07.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSVZ-0223/201611.07.201631.07.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSVZ-0224/201611.07.201631.07.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0288/201604.07.201630.07.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0289/201604.07.201631.07.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0287/201604.07.201631.07.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0291/201604.07.201631.07.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměř na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou, smlouva č. OS/ODSH-0086/201603.06.201630.06.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OPF-0214/201603.05.201631.05.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0024/201615.04.201631.05.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0028/201601.04.201630.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0057/201601.04.201630.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0064/201601.04.201630.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0071/201601.04.201630.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0061/201601.04.201630.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0078/2016​01.04.201630.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0052/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0051/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0050/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0049/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0047/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0046/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0042/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0040/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0039/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0038/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0036/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0034/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0033/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0031/201616.03.201604.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0030/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0026/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0058/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0025/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0074/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0029/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0043/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0032/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0090/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OPF-0059/201616.03.201617.03.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0079/201516.03.201620.03.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0077/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0076/201616.03.201604.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0075/201616.03.201604.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0070/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0065/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0063/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutídotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0060/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0056/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0053/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0457/201520.01.201624.01.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0449/201520.01.201620.01.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0457/201511.01.201618.01.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OMM-0437/201518.12.201521.12.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OMM-0436/201518.12.201520.12.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OMM-0434/201518.12.201520.12.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OMM-0432/201518.12.201520.12.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OMM-0408/201518.12.201528.12.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OMM-0407/201518.12.201528.12.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OMM-0406/201518.12.201531.12.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OMM-0405/201518.12.201531.12.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OMM-0404/201518.12.201531.12.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OMM-0403/201518.12.201531.12.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OMM-0435/201510.12.201511.12.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OMM-0433/201504.12.201518.12.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OMM-0261/201523.10.201531.10.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0326/201512.10.201524.10.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSVZ-0219/201505.10.201510.10.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSVZ-0217/201505.10.201510.10.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSVZ-0221/201505.10.201510.10.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0327/201529.09.201504.10.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0337/201521.09.201521.09.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-325/201521.09.201501.10.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0329/201521.09.201503.10.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0328/201511.09.201501.10.2018

Dobrovolné svazky obcí

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Jaroměřský a josefovský zpravodaj

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Odbor dopravy internetové objednávání

Objednávání na určitý termínAktuální stav na přepážkách

Další weby města

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Mapový portál

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Svazky obcí

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0