Aktuality:

Příští jednání Zastupitelstva města se koná v úterý 24. října v 15.30 v aule ZŠ Na Ostrově (program zde, přenos zde).

Volba Prezidenta ČR (1. kolo) se koná ve dnech 12.-13. ledna 2018 (podrobnosti zde).

Pozor! Změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 491 847 111 (pouze v pracovní době).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Odbor výstavby

Stavební úřad (vyhláška č. 503/2006 a 62/2013 Sb.)

Ohlášení odstranění Staženo: 184x | 25.02.2016

Ohlášení stavby Staženo: 289x | 25.02.2016

Oznámení o užívání stavby Staženo: 210x | 25.02.2016

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 177x | 25.02.2016

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 173x | 25.02.2016

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 161x | 25.02.2016

Žádost o stavební povolení Staženo: 221x | 25.02.2016

Žádost o územní souhlas Staženo: 263x | 25.02.2016

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 257x | 25.02.2016

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 169x | 25.02.2016

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 132x | 25.02.2016

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 220x | 25.02.2016

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 143x | 25.02.2016

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 151x | 25.02.2016

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Staženo: 242x | 25.02.2016

Památková péče

Plná moc - řízení podle zákona č. 20/1987 Sb. Staženo: 171x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - dřeviny Staženo: 133x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - mimo KP Staženo: 180x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - movitá KP Staženo: 163x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - nemovitá KP Staženo: 213x | 25.02.2016

Stránka