Aktuality:

Sběr biomasy po městě zahajují letos technické služby 3. dubna.

Pozor! Změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 491 847 111 (pouze v pracovní době).

Finanční úřad upozorňuje na změnu adresy Územního pracoviště v Jaroměři od 2.1.2017 (nám. ČSA 49).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Odbor výstavby

Stavební úřad (vyhláška č. 503/2006 a 62/2013 Sb.)

Ohlášení odstranění Staženo: 130x | 25.02.2016

Ohlášení stavby Staženo: 195x | 25.02.2016

Oznámení o užívání stavby Staženo: 144x | 25.02.2016

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 119x | 25.02.2016

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 118x | 25.02.2016

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 120x | 25.02.2016

Žádost o stavební povolení Staženo: 151x | 25.02.2016

Žádost o územní souhlas Staženo: 193x | 25.02.2016

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 173x | 25.02.2016

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 116x | 25.02.2016

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 105x | 25.02.2016

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 156x | 25.02.2016

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 108x | 25.02.2016

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 106x | 25.02.2016

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Staženo: 157x | 25.02.2016

Památková péče

Plná moc - řízení podle zákona č. 20/1987 Sb. Staženo: 125x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - dřeviny Staženo: 101x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - mimo KP Staženo: 132x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - movitá KP Staženo: 119x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - nemovitá KP Staženo: 156x | 25.02.2016

Stránka