Aktuality:

BRUTAL ASSAULT 2017 - Změna termínu veřejného otevírání obálek. Podrobnosti zde.

 V úterý 6. 6. 2017 budou po celý den všechna pracoviště Městského úřadu v Jaroměři zcela uzavřena.

V úterý 6. 6. 2017 bude pracoviště úřadu práce na adrese nám. ČSA 3 v Jaroměři zcela uzavřeno. Více informací zde.

Pozor! Změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 491 847 111 (pouze v pracovní době).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Odbor výstavby

Stavební úřad (vyhláška č. 503/2006 a 62/2013 Sb.)

Ohlášení odstranění Staženo: 141x | 25.02.2016

Ohlášení stavby Staženo: 215x | 25.02.2016

Oznámení o užívání stavby Staženo: 161x | 25.02.2016

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 134x | 25.02.2016

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 134x | 25.02.2016

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 129x | 25.02.2016

Žádost o stavební povolení Staženo: 175x | 25.02.2016

Žádost o územní souhlas Staženo: 205x | 25.02.2016

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 189x | 25.02.2016

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 128x | 25.02.2016

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 109x | 25.02.2016

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 172x | 25.02.2016

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 116x | 25.02.2016

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 116x | 25.02.2016

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Staženo: 179x | 25.02.2016

Památková péče

Plná moc - řízení podle zákona č. 20/1987 Sb. Staženo: 137x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - dřeviny Staženo: 107x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - mimo KP Staženo: 138x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - movitá KP Staženo: 128x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - nemovitá KP Staženo: 169x | 25.02.2016

Stránka