Aktuality:

22. ročník hudebního festivalu Brutal Assault se koná ve dnech 9.-12. srpna 2017.

Od 2. června 2017 je otevřen plavecký areál pro veřejnost. Ceník vstupného zde.

Pozor! Změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 491 847 111 (pouze v pracovní době).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Odbor výstavby

Stavební úřad (vyhláška č. 503/2006 a 62/2013 Sb.)

Ohlášení odstranění Staženo: 167x | 25.02.2016

Ohlášení stavby Staženo: 254x | 25.02.2016

Oznámení o užívání stavby Staženo: 184x | 25.02.2016

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 155x | 25.02.2016

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 152x | 25.02.2016

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 143x | 25.02.2016

Žádost o stavební povolení Staženo: 202x | 25.02.2016

Žádost o územní souhlas Staženo: 237x | 25.02.2016

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 223x | 25.02.2016

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 156x | 25.02.2016

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 122x | 25.02.2016

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 192x | 25.02.2016

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 131x | 25.02.2016

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 134x | 25.02.2016

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Staženo: 209x | 25.02.2016

Památková péče

Plná moc - řízení podle zákona č. 20/1987 Sb. Staženo: 148x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - dřeviny Staženo: 120x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - mimo KP Staženo: 153x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - movitá KP Staženo: 142x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - nemovitá KP Staženo: 188x | 25.02.2016

Stránka