Aktuality:

22. ročník hudebního festivalu Brutal Assault se koná ve dnech 9.-12. srpna 2017.

Od 2. června 2017 je otevřen plavecký areál pro veřejnost. Ceník vstupného zde.

Pozor! Změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 491 847 111 (pouze v pracovní době).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

2016

Seznam došlých faktur za období 2010-15

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se seznamu došlých faktur za období 2010-15.

faktury2010-15.pdf Staženo: 317x | 05.04.2016

Prodej restaurace KINO

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se prodeje restaurace KINO. Poskytnutá informace je anonymizována s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. Na první otázku bylo městem Jaroměř odpovězeno dne 07.03.2016 (odpověď přiložena). Poskytnutí odpovědi na druhou otázku bylo dne 01.04.2016 odmítnuto rozhodnutím.

odpověď-prodej restaurace kino.pdf Staženo: 199x | 18.04.2016

Rozbor vzorku pitné vody

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se rozboru vzorku pitné vody. Dne 11.02. byla podána žádost o informace týkající se přehledu zjištěných ukazatelů čistoty pitné vody v Jaroměři v roce 2015. Na tuto žádost byla dne 23.02.2016 za město Jaroměř poskytnuta informace: "Přehled zjištěných ukazatelů jakosti vody za rok 2015 (podle § 9 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích) nebyl městem Jaroměř od provozovatele vodovodu žádán. Na vyžádání byl vodoprávnímu úřadu společností Městské vodovody a kanalizace Jaroměř poskytnut protokol o zkoušce č. 1652/I/2015, který byl proveden za účelem kontroly jakosti pitné vody ve vodovodu. Jedná se o úplný rozbor vzorku pitné vody ze dne 12.10.2015, který dokladuje jakost vody ve vodovodu pro veřejnou potřebu v Jaroměři. Další údaje o jakosti vody v Jaroměři lze nalézt na stránkách společnosti Městské vodovody a kanalizace Jaroměř, www.mevakjar.cz. Příloha: Protokol o zkoušce č. 1652/I/2015."

20160229-spi-priloha-1-rozbor-pitne-vody.pdf Staženo: 218x | 29.02.2016

Investiční plány města pro rok 2016

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost), týkajících se investičních plánů města pro rok 2016. Dne 12.02.2016 byl žadatel informován o prodloužení lhůty pro poskytnutí informací o 10 dní. Dne 23.02.2016 byla vypracována odpověď na žádost o informace. V této odpovědi byla za město Jaroměř, jakožto povinný subjekt, podána informace: „sdělujeme požadované informace. (Ke schválení rozpočtu by mělo dojít dnešního dne, tj. 23.02.2016.) Pro přehlednost odpovědi zasíláme rozpis investičních akcí a veškerých dostupných informací v příloze ve formě tabulek, podrobnější informace v tuto chvíli k dispozici nemáme.“

20160229-navrh-investicniho-rozpoctu.xlsx Staženo: 254x | 29.02.2016

Památková ochrana v Josefově

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se památkové ochrany v Josefově.

20160103-odpoved-pamatkova-ochrana.pdf Staženo: 141x | 16.02.2016

Uchovávání datových zpráv

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkajících se uchovávání datových zpráv. Znění žádosti a odpověď jsou uvedeny v přiloženém souboru.

info-datové zprávy.doc Staženo: 111x | 18.04.2016

Pojistné smlouvy

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti týkající se poskytnutí kopií pojistných smluv.

spi-dálkový přístup (pojistné smlouvy).doc Staženo: 114x | 25.04.2016

Software pro vedení spisové služby

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci týkající se softwaru používaného pro vedení spisové služby.

spi-dálkový přístup (software-spisová služba).doc Staženo: 106x | 25.04.2016

Přestupek evidovaný pod spisovou značkou ODSH-5192/14/Fa

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se přestupku evidovaného u Městského úřadu Jaroměř pod spisovou značkou ODSH-5192/14/Fa.

spi-dálkový přístup (odsh).doc Staženo: 115x | 26.04.2016

Vedlejší výdělečná činnost zaměstnanců úřadu

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se vedlejší výdělečné činnosti zaměstnanců úřadu.

odpověď-vedlejší výdělečná činnost zaměstnanců.pdf Staženo: 147x | 23.05.2016

Přestupek evidovaný pod spisovou značkou ODSH-5192/14/Fa

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se přestupku evidovaného u Městského úřadu Jaroměř pod spisovou značkou ODSH-5192/14/Fa.

spi-dálkový přístup (odsh2).doc Staženo: 112x | 24.05.2016

ODSH - počet správních řízení, udělených pokut vč. jejich úhrnné výše, základní platy, řádné a mimořádné odměny

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkajících se měsíčních platů, řádných i mimořádných odměn, počtu ukončených správních řízení, výše udělených pokut a peněžitých trestů jednotlivými zaměstnanci ODSH MěÚ Jaroměř.

spi-dálkový přístup (odsh-pokuty,platy,odměny).doc Staženo: 110x | 24.05.2016

Kopie materiálů pro jednání Rady města č. OMM-0190-2016-RM, OMM-0210-2016-RM a OMM-0214-2016-RM

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se poskytnutí kopií materiálů pro jednání Rady města č. OMM-0190-2016-RM, OMM-0210-2016-RM a OMM-0214-2016-RM.

spi-dálkový přístup (kopie mat.omm).doc Staženo: 89x | 16.06.2016

Uchovávání datových zpráv odeslaných městem prostřednictvím datové schránky, program spisové služby

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se uchovávání datových zpráv odeslaných městem prostřednictvím datové schránky a používaného programu spisové služby.

spi-dálkový přístup (uchovávání datových zpráv, program spisové služby).doc Staženo: 88x | 16.06.2016

Žádost o informace - ČOV

Dne 20.10.2016 obdrželo Město Jaroměř žádost o poskytnutí informací týkajících se technologického zabezpečení čištění komunálních odpadních vod v čistírně odpadních vod ČOV Jaroměř. Dne 01.11.2016 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace, a to formou vyplněného formuláře, který zaslal (viz příloha níže).

Čov jaroměř - technologie.pdf Staženo: 63x | 29.11.2016

Kopie nájemní smlouvy

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zveřejňujeme doprovodnou informaci k níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se poskytnutí kopie nájemní smlouvy k části pozemku p. č. 348 v k.ú. Josefov u Jaroměře.

spi-dálkový přístup (kopie smlouvy-ukončení nájmu-omm).doc Staženo: 44x | 15.12.2016

Žádost o informace - bankovní účty města, darovací smlouva

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se seznamu všech aktivních bankovních účtů, kde je územně samosprávný celek majitel účtu a poslední uzavřené darovací smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., kde je územně samosprávný celek dárcem.

Žoinf-bankovní účty města.pdf Staženo: 61x | 23.12.2016

2015

Komise k projednávání přestupků

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkajících se činnosti Komise k projednávání přestupků města Jaroměře.

20151228-odpoved-komise-k-projednavani-prestupku-2015.pdf Staženo: 284x | 16.02.2016

Prodej restaurace KINO

V souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se prodeje restaurace "KINO".

20151215-odpoved-restaurace-kino.pdf Staženo: 134x | 16.02.2016

Hospodaření města s investičními prostředky v letech 2009 až 2014

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se hospodaření města s investičními prostředky v letech 2009 až 2014. Poskytnutá informace je anonymizována s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. Na základě sdělení jednotlivých odborů města, kterých se dotazník týkal, byly zaslány kopie jimi vyplněných informací. Kde odpověď není v dotazníku vyplněna, tam se oblast k danému odboru nevztahovala či takovouto informací nedisponuje.

20151120-investice.pdf Staženo: 118x | 16.02.2016

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Jaroměřský a josefovský zpravodaj

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Odbor dopravy internetové objednávání

Objednávání na určitý termínAktuální stav na přepážkách

Další weby města

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Mapový portál

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Svazky obcí

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0