Aktuality:

Svoz biomasy v roce 2019 bude prováděn v období od 25. března do 11. listopadu.

Oznámení občanům Jezbin a Semonic o důsledcích revize katastrálního operátu.

Upozorňujeme na nové znění vyhlášek města o místních poplatcích od 1.1.2019, více zde, vyhlášky najdete na úřední desce v části "Obecně závazné vyhlášky a nařízení"

Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2019 najdete mezi dokumenty odboru životního prostředí.

Základní informace k volbám do Evropského parlamentu najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Pravidelná zkouška sirén - více informací

Obsah

Upozornění - omezení dodávky pitné vody

Od úterý 26.3.2019 bude prováděno přepojení přeložky hlavního zásobního potrubí DN 400 mm z vodojemu Zaloňov pod tělesem dálnice D 11 v úseku mezi ulicí Velichovskou a silnicí do Zaloňova. Z tohoto důvodu bude zásobování z vodojemu Zaloňov prováděno náhradní provizorní trasou, která je však kapacitně omezena a v důsledku toho dojde k poklesu provozního tlaku v celém systému vodovodu a místně může dojít k zakalení dodávané vody. Rozsah prací je plánován na 2 dny. Poté bude prováděno odvzdušnění a odkalení potrubí a navazující sítě. Žádáme proto odběratele, aby v následujícím týdnu (tj. od 26. do 29.3.) omezili na nezbytnou míru praní bílého prádla a podobné činnosti, kde by vinou případně zakalené vody mohlo dojít ke škodě na majetku.

V Jaroměři, 22.3.2019
Městské vodovody a kanalizace s.r.o., Jaroměř


Výzva pro zájemce o stánkový prodej – pronájem pozemku při akci BRUTAL ASSAULT 2019

Termín přihlášek do 30. dubna 2019
Podrobnosti najdete na úřední desce

22.03.2019 - 08.04.2019

Oznámení o záměru pronájmu č. 12/2019

Detail Úřední deska

18.03.2019

Předběžná přihláška - kompostér

Stáhnout Žádosti a formuláře

18.03.2019 - 27.04.2019

Dražební vyhláška

Detail Úřední deska

15.03.2019

Festival vzdělávání Nakopněte svoji školu 2019 – inspirace také pro Jaroměřsko

Festival vzdělávání Nakopněte svoji školu 2019 – inspirace také pro Jaroměřsko

Detail MAP II - Vzdělávání

15.03.2019

Výzva starosty města občanům Jaroměře

Dodržujme a respektujme svátky a neděle jako dny pracovního klidu.

Detail Aktuality

14.03.2019 - 31.12.2019

Rozpočtová opatření 2-3/2019, OMM 3/2019

Detail Úřední deska

08.03.2019 - 25.03.2019

Oznámení o záměru pronájmu č. 11/2019

Detail Úřední deska

27.03.2019 od 19:00

Vinařský dvůr Němčičky

Ochutnávka vín z Vinařství Jan Stávek

Detail

29.03.2019 od 16:30

Divadlo: Kašpárek a princezna z jezera

Kašpárek a princezna z jezera

Detail

30.03.2019 od 08:00

Bleší trhy

Jaroměřské náměstí - letos poprvé!

Detail

31.03.2019 od 15:00

Island hledáčkem pomalého cestování

Cestopisná beseda v hasičské zbrojnici v Semonicích

Detail

18.03.2019 od 09:00 - 18.04.2019 do 16:00

Supermarket SVĚT - interaktivní výstava

Supermarket SVĚT - interaktivní výstava

Detail

01.03.2019 od 12:52 - 31.03.2019 do 22:00

veřejné bruslení BŘEZEN

veřejné bruslení BŘEZEN

Detail

01.04.2019 od 09:00 - 30.04.2019 do 17:00

Výstava: 30 let literárně dramatického oboru ZUŠ F.A, Šporka "Loutky? Loutky!"

Výstava: 30 let literárně dramatického oboru ZUŠ F.A, Šporka "Loutky? Loutky!" Více informací na plakátě.

Detail

06.04.2019 od 09:00

Otevírání pevnosti Josefov - slavnostní zahájení sezony 2019

Otevírání pevnosti Josefov - slavnostní zahájení sezony 2019

Detail

06.04.2019 od 10:00

Otevření Historické expozice v Josefově

Otevření Historické expozice v Josefově

Detail

06.04.2019 od 19:00

Divadlo: Králova řeč

Králova řeč

Detail

06.04.2019 od 19:30

Olympic tour 2019

Olympic tour 2019 - Nároďák

Detail

09.04.2019 od 17:00

Beseda: Neznámé osudy popravených sokolů

Neznámé osudy popravených sokolů

Detail

18.04.2019 od 17:30

Divadelnictví v Jaroměři a architektura divadelních budov

Divadelnictví v Jaroměři a architektura divadelních budov

Detail

18.04.2019 od 17:30

Divadelnictví v Jaroměři a architektura divadelních budov

Divadelnictví v Jaroměři a architektura divadelních budov

Detail

19.04.2019 od 09:00

Velikonoce na pevnosti

Velikonoce na pevnosti

Detail

Kompletní seznamy akcí naleznete v sekcích:

akce ve městě

akce v okolí

Fotogalerie

01.04.2017

Otevírání pevnosti, odhalení rekonstruované historické kašny

Otevírání pevnosti, odhalení rekonstruované historické kašny

foto Ivana Vejvodová

Detail