Aktuality:

Svoz biomasy v roce 2019 bude prováděn v období od 25. března do 11. listopadu.

Základní informace k volbám do Evropského parlamentu najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2019 najdete mezi dokumenty odboru životního prostředí.

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Pravidelná zkouška sirén - více informací

Obsah

Jubilejní ročník střelecké soutěže „O klíč velitele pevnosti“

Typ: ostatní
První den voleb do zastupitelstva města, v pátek 5. října tohoto roku, se na střelnici Vojenského zařízení 5512 v Josefově konal 10. ročník (dnes možno říci již tradiční) střelecké soutěže.

Tuto soutěž, o jejíž konání se před 10 lety zasloužili jaroměřský starosta Ing. Jiří Klepsa a bývalý velitel zdejší vojenské posádky pplk. Ing. Jaromír Nečas, pořádá každoročně na podzim Vojenské zařízení 5512 Jaroměř spolu s Městským úřadem. Soutěž má 2 části: soutěžní střelbu ze zavedené armádní pistole a střelbu z malého samopalu Škorpion jednotlivými ranami. Pravidelně se jí účastní podnikatelé, zaměstnanci městského úřadu, zástupci různých organizací a společností Jaroměřska. Kromě vítězů v jednotlivých disciplínách se o cenu nejvyšší vždy utkají ti, kteří součtem zásahů u obou disciplín dosáhnou nejvyššího bodového ohodnocení.Na střelniciCena pro vítěze

      Na soutěžní střelby se letos přihlásilo 43 zájemců, 35 mužů a 8 žen. Po úvodním přivítání náčelníkem VZ 5512 mjr. Ing. Farbarem, poučením o bezpečnosti při střelbách a seznámením s organizací soutěže řídícím střelby prap. Pavlem Bednářem, se střílející postupně po šesticích odebírali na palebnou čáru v krytém palebném stanovišti s automatizovaným posunem terčů, kde pod dozorem vojáků z povolání pořádajícího vojenského zařízení odstříleli jednotlivé disciplíny.
Zájemci mimo soutěž se mohli ve stometrové tunelové střelnici seznámit s novou útočnou puškou naší armády – 5,56mm CZ 805 Bren A1, která nahradila jako zbraň jednotlivce v AČR populární samopal vz.58 a s historickou samonabíjecí puškou 7,62mm vz. 52/57, která je dnes ceremoniální zbraní čestných jednotek a Hradní stráže i když pochopitelně v poněkud zlepšené avšak modifikované (nestřelbyschopné) podobě. Tuto pušku v hojném počtu používala naše armáda v 50. a 60. letech minulého století. Její ceremoniální úpravu, renovace a opravy provádí rutinně právě pořádající vojenské zařízení, které je celoarmádním opravcem ručních zbraní, děl a ostatní bojové techniky vyššího stupně. Obě pušky si navíc mohli všichni soutěžící vyzkoušet při střelbě, což samozřejmě velmi oceňovali.

Soutěž ve střelbě z  pistole letos zaznamenala novinku, neboť dříve používaná služební zbraň, tedy pistole vzor 82, byla v soutěži nahrazena již nově zavedenou pistolí CZ 75 SP-01 Phantom. V té zvítězil pan Jaroslav Bambas z AHNM Pardubice. Ve střelbě ze samopalu vz.61 (Škorpión) absolutním nástřelem zvítězil Jaroslav Zejda z firmy JIH Military. Celkovým vítězem soutěže se stal bez jakýchkoliv pochybností pan Josef Horáček z MěÚ Jaroměř, který získal 96 bodů ze 100 možných a kromě 2 druhých míst v jednotlivých kategoriích tak přesvědčil o své střelecké všestrannosti.

Výsledky soutěžeSoutěž se konala za velmi pěkného slunečného počasí a celá akce se nesla v duchu přátelské atmosféry. Na závěr starosta města a velitel posádky předali věcné ceny a diplomy nejlepším soutěžícím. Starosta pan Ing. Klepsa se zároveň rozloučil i jako statutární zástupce města Jaroměře, přičemž popřál všem do dalších let hodně zdraví, elánu a úspěchů a rovněž vyjádřil své přesvědčení, že s lidmi, s kterými se na tomto podniku každoročně setkával, bude jistě úspěch dalších ročníků zajištěn.

Za pořadatele: Ing. Mgr. Jiří Rakouský (VZ 5512)


Vytvořeno: 10. 10. 2018
Poslední aktualizace: 10. 10. 2018 08:11
Autor: Vladimír Velecký