Aktuality:

Příští jednání Zastupitelstva města se koná ve středu 20. února v 15:30 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Jaroměři (program).

Oznámení občanům Jezbin a Semonic o důsledcích revize katastrálního operátu.

Upozorňujeme na nové znění vyhlášek města o místních poplatcích od 1.1.2019, více zde, vyhlášky najdete na úřední desce v části "Obecně závazné vyhlášky a nařízení"

Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2019 najdete mezi dokumenty odboru životního prostředí.

Základní informace k volbám do Evropského parlamentu najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Pravidelná zkouška sirén - více informací

Obsah

Jubilejní ročník střelecké soutěže „O klíč velitele pevnosti“

Typ: ostatní
První den voleb do zastupitelstva města, v pátek 5. října tohoto roku, se na střelnici Vojenského zařízení 5512 v Josefově konal 10. ročník (dnes možno říci již tradiční) střelecké soutěže.

Tuto soutěž, o jejíž konání se před 10 lety zasloužili jaroměřský starosta Ing. Jiří Klepsa a bývalý velitel zdejší vojenské posádky pplk. Ing. Jaromír Nečas, pořádá každoročně na podzim Vojenské zařízení 5512 Jaroměř spolu s Městským úřadem. Soutěž má 2 části: soutěžní střelbu ze zavedené armádní pistole a střelbu z malého samopalu Škorpion jednotlivými ranami. Pravidelně se jí účastní podnikatelé, zaměstnanci městského úřadu, zástupci různých organizací a společností Jaroměřska. Kromě vítězů v jednotlivých disciplínách se o cenu nejvyšší vždy utkají ti, kteří součtem zásahů u obou disciplín dosáhnou nejvyššího bodového ohodnocení.Na střelniciCena pro vítěze

      Na soutěžní střelby se letos přihlásilo 43 zájemců, 35 mužů a 8 žen. Po úvodním přivítání náčelníkem VZ 5512 mjr. Ing. Farbarem, poučením o bezpečnosti při střelbách a seznámením s organizací soutěže řídícím střelby prap. Pavlem Bednářem, se střílející postupně po šesticích odebírali na palebnou čáru v krytém palebném stanovišti s automatizovaným posunem terčů, kde pod dozorem vojáků z povolání pořádajícího vojenského zařízení odstříleli jednotlivé disciplíny.
Zájemci mimo soutěž se mohli ve stometrové tunelové střelnici seznámit s novou útočnou puškou naší armády – 5,56mm CZ 805 Bren A1, která nahradila jako zbraň jednotlivce v AČR populární samopal vz.58 a s historickou samonabíjecí puškou 7,62mm vz. 52/57, která je dnes ceremoniální zbraní čestných jednotek a Hradní stráže i když pochopitelně v poněkud zlepšené avšak modifikované (nestřelbyschopné) podobě. Tuto pušku v hojném počtu používala naše armáda v 50. a 60. letech minulého století. Její ceremoniální úpravu, renovace a opravy provádí rutinně právě pořádající vojenské zařízení, které je celoarmádním opravcem ručních zbraní, děl a ostatní bojové techniky vyššího stupně. Obě pušky si navíc mohli všichni soutěžící vyzkoušet při střelbě, což samozřejmě velmi oceňovali.

Soutěž ve střelbě z  pistole letos zaznamenala novinku, neboť dříve používaná služební zbraň, tedy pistole vzor 82, byla v soutěži nahrazena již nově zavedenou pistolí CZ 75 SP-01 Phantom. V té zvítězil pan Jaroslav Bambas z AHNM Pardubice. Ve střelbě ze samopalu vz.61 (Škorpión) absolutním nástřelem zvítězil Jaroslav Zejda z firmy JIH Military. Celkovým vítězem soutěže se stal bez jakýchkoliv pochybností pan Josef Horáček z MěÚ Jaroměř, který získal 96 bodů ze 100 možných a kromě 2 druhých míst v jednotlivých kategoriích tak přesvědčil o své střelecké všestrannosti.

Výsledky soutěžeSoutěž se konala za velmi pěkného slunečného počasí a celá akce se nesla v duchu přátelské atmosféry. Na závěr starosta města a velitel posádky předali věcné ceny a diplomy nejlepším soutěžícím. Starosta pan Ing. Klepsa se zároveň rozloučil i jako statutární zástupce města Jaroměře, přičemž popřál všem do dalších let hodně zdraví, elánu a úspěchů a rovněž vyjádřil své přesvědčení, že s lidmi, s kterými se na tomto podniku každoročně setkával, bude jistě úspěch dalších ročníků zajištěn.

Za pořadatele: Ing. Mgr. Jiří Rakouský (VZ 5512)


Vytvořeno: 10. 10. 2018
Poslední aktualizace: 10. 10. 2018 08:11
Autor: Vladimír Velecký