Aktuality:

Volba Prezidenta ČR (2. kolo) se koná ve dnech 26.-27. ledna 2018 (podrobnosti zde).

Příští jednání Zastupitelstva města se koná v úterý 20. února v 15.30 v aule ZŠ Na Ostrově.

Pozor! Změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 491 847 111 (pouze v pracovní době).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Zpět

Pozvánka na XXIII. zasedání Zastupitelstva města

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.ze dne 12. listopadu 2000 svolávám

XXIII. zasedání Zastupitelstva města

na úterý 27. června 2017 v 15:30 hod. v PDA v Josefově

Program:

 • Kontrola plnění usnesení
  • Přehled splněných usnesení z předchozích jednání ZM k 13.06.2017 v celém a doplňovaném textovém znění
  • Přehled přetrvávajících usnesení a odložených materiálů ZM k 13.06.2017 v celém a doplňovaném textovém znění
 • Čp. 1, Masarykovo nám., Jaroměř 3 
  • Prodej č.p. 1, Masarykovo nám., Jaroměř 3
 • Územní plán a finanční záležitosti
  • Vydání územního plánu Jaroměř formou opatření obecné povahy
  • Smlouva o zápůjčce z Fondu rozvoje a oprav nemovitostí - Miroslav a Iveta Jarkovští
  • Přijetí ručení ke smlouvě o zápůjčce čj. OS/OPF-0233/2017 - Miroslav a Iveta Jarkovští
  • Smlouva o zápůjčce z Fondu rozvoje a oprav nemovitostí - Ing. Róbert a Kamila Havrdovi
  • Přijetí ručení ke smlouvě o zápůjčce čj. OS/OPF-0234/2017 - Ing. Róbert a Kamila Havrdovi
  • Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko za rok 2016
  • Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka za rok 2016
  • Závěrečný účet města Jaroměře za rok 2016
  • Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 10 rozpočtu města Jaroměře na rok 2017
  • Zápis z jednání FV č. 4/2017 ze dne 21.6.2017
 • Dotazy na usnesení RM
 • Majetkové záležitosti
  • Strategický plán rozvoje města Jaroměř 2017 - 2032
  • Majetkové vypořádání - zjištěný stav při zaměření pozemků parc.č. 4213/11 a 4213/4 v k.ú. Jaroměř - Zavadilka
  • Nabídka odkupu pozemků parc.č. 4356, 4341/8 a části pozemku parc.č. 4341/1 v obci a k.ú. Jaroměř - ul. Nádražní
  • Odprodej spoluvlastnického podílu k pozemku parc.č. 1071/6 v k.ú. Jaroměř - nábřeží 17. listopadu
  • RS;Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OMM-0354/2017
  • Zpráva o aktuálním stavu investiční akce "Dopravní terminál v Jaroměři"
  • Odprodej částí pozemků parc.č. 949/2, 945/2 a 4151 v obci a k.ú. Jaroměř - lokalita Na Obci
  • Žádost o odprodej částí pozemků parc.č. 2290/5 a 2290/35 v k.ú. Jaroměř - ul. Hradecká
  • Žádost o pronájem či prodej pozemku parc.č. 841 v obci Jaroměř, k.ú. Semonice
  • Žádost o odprodej částí pozemků parc.č. 957 a 962 v obci a k.ú. Jaroměř - lokalita Na Obci
  • Žádost o odprodej pozemku parc. č. 1625 v obci a k.ú. Jaroměř - lokalita Na Ptákách
  • Aktualizace Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2017
  • Program regenerace MPR a MPZ pro roky 2018 a následující - žádost o dotaci pro městský dům v ul. Kracíkova, čp. 20 v MPR Josefov
  • Oživení pevnosti Josefov - zpráva o přípravě akce v rámci ITI
  • Nábřežní zeď na levé straně břehu řeky Labe
  • Žádost o odprodej částí pozemků parc.č. 4165, 3018/57 a 4212/9 v obci a k.ú. Jaroměř - společnost ČEZ Distribuce, a.s.
  • Zpráva kontrolní komise DSO Kladská stezka o kontrole a schválení účetní závěrky DSO Kladská stezka za rok 2016
  • Plánovací smlouva č. OS/OMM-0356/2017
 • Školství a kultura
  • Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2016
  • Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy (Obec Rasošky, Obec Vlkov), rozšíření Obecně závazné vyhlášky Města Jaroměře, kterou se stanoví školské obvody mateřské školy a základních škol zřízených obcí Jaroměř
  • Zřizovací listina - ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod. Účinnost 01.07.2017
  • Návrh na řešení vzniklé situace v příspěvkové organizaci Školní jídelny Jaroměř-Josefov, Vodárenská 370, IČO: 70926824
 • Sociální věci a zdravotnictví
  • Darovací smlouva č. OS/OSVZ-0372/2017 mezi městem Jaroměř a Kompakt spol. s r.o. na částku 50.000,-
  • Smlouva o budoucí smlouvě o vzájemné spolupráci mezi ACOHELP z.s. a městem Jaroměř č. OS/OSVZ-0384/2017
 • Různé
  • Plán odpadového hospodářství města Jaroměř
  • Zápis z jednání VBP č.2/2017 ze dne 22.5.2017
  • Zápisy Osadního výboru Josefov 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017
  • Zápisy z jednání Kontrolního výboru č. 18, 19, 20
  • Zápisy Osadního výboru Semonice 1/2017, 2/2017, 3/2017

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany města.

Ing. Jiří Klepsa
starosta města

Vyvěšeno: 19. 6. 2017

Datum sejmutí: 27. 6. 2017

Zodpovídá: Aneta Rovenská

Zpět

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zpravodaj

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Internetové objednávání

Objednávání na určitý termínAktuální stav na přepážkách

Další weby města

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Mapový portál

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Svazky obcí

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0