Aktuality:

Tyršův most (u pošty) od 4. dubna uzavřen pro pěší i dopravu z důvodu dlouhodobé opravy (více ve Zpravodaji č. 4)

Setkání v trávě: sobota 9. června od 15 hod., Masarykovy sady, Jaroměř

Sezóna v plaveckém areálu bude zahájena v sobotu 2.6. a potrvá do neděle 2.9.2018.

Brutal Assault Festival: 8. - 11. 8. 2018, Josefov

18.8.2018 se uskuteční Prvorepublikový den v Jaroměřiinformace pro stánkaře.

Svoz biomasy v roce 2018 bude prováděn v období od 26. března do 19. listopadu.

ASVAJ (Areál sportovních a volnočasových aktivit) má nové stránky: www.asvaj.cz.

Pozor! Změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 491 847 111 (pouze v pracovní době).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Zpět

Pozvánka na XXIX. zasedání Zastupitelstva města

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám

XXIX. zasedání Zastupitelstva města

na úterý 20. února 2018 v 15:30 hod. v aule ZŠ Na Ostrově

Program:

 • Slib nového člena ZM
  • Slib nového zastupitele města
 • Kontrola plnění usnesení
  • Přehled splněných usnesení z předchozích jednání ZM k 07.02.2018 v celém a doplňovaném textovém znění
  • Přehled přetrvávajících usnesení a odložených materiálů ZM k 07.02.2018 v celém a doplňovaném textovém znění
  • Dotazy na usnesení RM
 • Finanční záležitosti
  • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Jaroměře - Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.
  • Návrh úpravy pietního místa obětem válek na nám. Dukelských hrdinů u Městského divadla
  • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře, č. smlouvy OS/OPF-0077/2018 - Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko
  • Zápůjčky z Fondu rozvoje a oprav nemovitostí-podmínky a termín výběrového řízení pro II. kolo v roce 2018
  • Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města Jaroměře na rok 2018
  • Zápis z jednání FV č. 1/2018 ze dne 12.2.2018
 • Majetkové záležitosti
  • Žádost o odprodej pozemku parc.č. 962 v obci a k.ú. Jaroměř - lokalita Na Obci
  • Žádost o odprodej části pozemku parc.č. 637/1 v obci Jaroměř, k.ú. Josefov u Jaroměře - areál "Korunních hradeb" - bývalé ČSAD v ul. 5. května
  • Žádost o odprodej části pozemku parc.č. 3267/3 v obci a k.ú. Jaroměř - lokalita "Třešňovka"
  • Královéhradecká labská o.p.s.
  • Žádost o odprodej pozemku parc.č. 618 a části pozemku parc.č. 617/38 v obci a k.ú. Jaroměř
  • Žádost o odprodej pozemku parc.č. 617/23 v obci a k.ú. Jaroměř - areál bývalých vojenských kasáren v Náchodské ulici
  • BD 50 - Dopis pana Davida Kazdy a paní Vlasty Kazdové
  • Odprodej pozemků parc.č. 1892/2 a 4213/13 v obci a k.ú. Jaroměř - lokalita Zavadilka
  • Bezúplatný převod pozemků parc.č. 950/6, 950/7, 945/3 a 945/9 v obci a k.ú. Jaroměř - u domu č.p. 839 v ul. Albieriho
  • Program regenerace MPR a MPZ - aktualizace plánu obnovy pro MPR Josefov pro období 2014 - 2018
  • Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2018
  • Program regenerace - Žádost o prominutí smluvní pokuty z roku 2017
  • Oživení pevnosti Josefov - aktuální stav projektu v rámci ITI
  • Kupní smlouvy plechové garáže stojící na pozemku p.č. 2074/2, k. ú. Jaroměř
  • Žádost o prominutí smluvní pokuty SK-EKO Systems s.r.o.
 • Různé
  • Volba přísedících Okresního soudu v Náchodě
  • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměř na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou č. OS/ODSH-0081/2018
  • Darovací smlouva č. OS/OSVZ-0020/2018 mezi městem Jaroměř a pěstounkou Ludmilou Kuchtovou
  • Kontrola využití dotace u spolku Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Přátelství
  • Zápis č. 25/2018 z jednání Kontrolního výboru
  • Zápis z jednání VBP č.1/2018 ze dne 5.2.2018
  • Zápis Osadního výboru Semonice 1/2018
  • Zápisy Osadního výboru Josefov 09/2017 a 01/2018

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany města.

Ing. Jiří Klepsa
starosta města

Vyvěšeno: 12. 2. 2018

Datum sejmutí: 20. 2. 2018

Zodpovídá: Aneta Rovenská

Zpět

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zpravodaj

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Internetové objednávání

Objednávání na určitý termínAktuální stav na přepážkách

Další weby města

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Mapový portál

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Svazky obcí

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0