Aktuality:

Pozor! Změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 491 847 111 (pouze v pracovní době).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Zpět

Pozvánka na XXVIII. zasedání Zastupitelstva města

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.ze dne 12. listopadu 2000 svolávám

XXVIII. zasedání Zastupitelstva města

na úterý 12. prosince 2017 v 15:30 hod. v aule ZŠ Na Ostrově

Program:

 • Kontrola plnění usnesení
  • Přehled splněných usnesení z předchozích jednání ZM k 30.11.2017 v celém a doplňovaném textovém znění
  • Přehled přetrvávajících usnesení a odložených materiálů ZM k 30.11.2017 v celém a doplňovaném textovém znění
  • Stanovení měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů města Jaroměř od 01.01.2018 (dle NV č. 318/2017 Sb.)
  • Dotazy na usnesení RM
 • Finanční záležitosti
  • Schválení splátkového kalendáře smlouvy o zápůjčce z Fondu rozvoje a oprav nemovitostí čj. OS/OPF-0234/2017 (Ing. Róbert a Kamila Havrdovi)
  • Schválení splátkového kalendáře smlouvy o zápůjčce z Fondu rozvoje a oprav nemovitostí čj. OS/OPF-0436/2016 (Jaroslav a Eva Crkalovi)
  • Výsledky výběrového řízení pro poskytování zápůjček z Fondu rozvoje a oprav nemovitostí - I. kolo roku 2018
  • Smlouva o zápůjčce z Fondu rozvoje a oprav nemovitostí - OS/OPF-0511/2017 - Radovan a Blanka Hubáčkovi
  • Zástavní smlouva k zápůjčce z Fondu rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře - Radovan Hubáček
  • Smlouva o zápůjčce z Fondu rozvoje a oprav nemovitostí - čj. OS/OPF-0513/2017 - Antonín Gumulák
  • Zástavní smlouva k zápůjčce z Fondu rozvoje a oprav nemovitostí - Antonín Gumulák
  • Smlouva o zápůjčce z Fondu rozvoje a oprav nemovitostí - čj. OS/OPF-0516/2017 - Karel a Jitka Hekelovi
  • Přijetí ručení ke smlouvě o zápůjčce čj. OS/OPF-0516/2017 - Karel a Jitka Hekelovi
  • Smlouva o zápůjčce z Fondu rozvoje a oprav nemovitostí - čj. OS/OPF-0517/2017 - Pavel Kroka
  • Přijetí ručení ke smlouvě o zápůjčce čj. OS/OPF-0517/2017 - Pavel Kroka
  • Smlouva o zápůjčce z Fondu rozvoje a oprav nemovitostí - čj. OS/OPF-518/2017 - Jan a Renata Pospíšilovi
  • Přijetí ručení ke smlouvě o zápůjčce čj. OS/OPF-0518/2017 - Jan a Renata Pospíšilovi
  • Smlouva o zápůjčce z Fondu rozvoje a oprav nemovitostí - čj. OS/OPF-0519/2017 - Renata a Jan Pospíšilovi
  • Přijetí ručení ke smlouvě o zápůjčce čj. OS/OPF-0519/2017 - Renata a Jan Pospíšilovi
  • Smlouva o zápůjčce z Fondu rozvoje a oprav nemovitostí - čj. OS/OPF-0520/2017 - Vladimír Kořenský a Magda Kořenská
  • Zástavní smlouva k zápůjčce z Fondu rozvoje a oprav nemovitostí - Vladimír Kořenský, Magda Kořenská
  • Sociální fond na rok 2018
  • Obecně závazná vyhláška města č. 7/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2018
  • Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 24 rozpočtu města Jaroměře na rok 2017
  • Návrh rozpočtu města Jaroměře na rok 2018
 • Majetkové záležitosti
  • Bytový dům BD 50 - ROZSUDEK
  • Odprodej pozemku parc. č. 503 v obci a k.ú. Jaroměř, Jakubské Předměstí - ul. Na Vrších
  • Žádost o odprodej části pozemku parc.č. 2083/1 v obci a k.ú. Jaroměř - ul. Nádražní
  • Nabídka odkupu nemovitostí v k.ú Jaroměř - Jakubské Předměstí, dům č.p. 342 ul. Růžová, včetně pozemků
  • Dopis SBD Náchod ve věci směny pozemků Na Zavadilce - ul. Nádražní v k.ú. Jaroměř
  • Odprodej spoluvlastnického podílu k pozemku parc.č. 1071/6 v obci a k.ú. Jaroměř - pod domy 804 a 805 nábřeží 17. listopadu
 • Různé
  • Zápisy z jednání Kontrolního výboru č. 21, 22, 23/2017
  • Zápis Osadního výboru Josefov 08/2017
  • Zápis Osadního výboru Semonice 7/2017

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany města.

Ing. Jiří Klepsa
starosta města

Vyvěšeno: 4. 12. 2017

Datum sejmutí: 12. 12. 2017

Zodpovídá: Aneta Rovenská

Zpět

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zpravodaj

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Internetové objednávání

Objednávání na určitý termínAktuální stav na přepážkách

Další weby města

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Mapový portál

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Svazky obcí

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0