Aktuality:

Tyršův most (u pošty) od 4. dubna uzavřen pro pěší i dopravu z důvodu dlouhodobé opravy (více ve Zpravodaji č. 4)

18.8.2017 se uskuteční Prvorepublikový den v Jaroměřiinformace pro stánkaře.

Svoz biomasy v roce 2018 bude prováděn v období od 26. března do 19. listopadu.

ASVAJ (Areál sportovních a volnočasových aktivit) má nové stránky: www.asvaj.cz.

Pozor! Změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 491 847 111 (pouze v pracovní době).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Zpět

Pozvánka na XXX. zasedání Zastupitelstva města

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.ze dne 12. listopadu 2000 svolávám

XXX. zasedání Zastupitelstva města

na úterý 17. dubna 2018 v 15:30 hod. v aule ZŠ Na Ostrově

Program:

 • Kontrola plnění usnesení
  • Přehled splněných usnesení z předchozích jednání ZM k 03.04.2018 v celém a doplňovaném textovém znění
  • Přehled přetrvávajících usnesení a odložených materiálů ZM k 03.04.2018 v celém a doplňovaném textovém znění
 • Rekonstrukce a modernizace ČOV
  • Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř
 • Dotazy na usnesení RM
 • Finanční záležitosti
  • Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 6 rozpočtu města Jaroměře na rok 2018
  • Střednědobý výhled rozpočtu města Jaroměře na období 2019-2022
  • Výsledky výběrového řízení pro poskytování zápůjček z Fondu rozvoje a oprav nemovitostí-II. kolo roku 2018
  • Zápůjčky s Fondu rozvoje a oprav nemovitostí-podmínky a termín výběrového řízení pro III. kolo v roce 2018
  • Zápis z jednání FV č. 2/2018 ze dne 11.4.2018
 • Školství a kultura
  • Odložený materiál - Návrh úpravy pietního místa obětem válek na nám. Dukelských hrdinů u Městského divadla
  • Návrh na rozdělení dotací na základě žádostí na účel určený poskytovatelem v programech pro spolky a pobočné spolky rozpočtu města 2018 a příslušné veřejnosprávní smlouvy
  • Návrh na rozdělení dotací na akce na základě žádostí na účel určený žadatelem v žádosti pro fyzické a právnické osoby z rozpočtu města 2018 a příslušné veřejnosprávní smlouvy
  • Návrh na rozdělení dotací (jiné než akce) na základě žádostí na účel určený žadatelem v žádosti pro fyzické a právnické osoby z rozpočtu města 2018 a příslušné veřejnosprávní smlouvy
 • Organizační a vnitřní věci
  • Pozůstalostní řízení po Zdeňku Kalouskovi
 • Sociální věci a zdravotnictví
  • Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Jaroměře na základě výzvy dle zvláštního právního předpisu z rozpočtu města Jaroměře na podporu služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a na základě žádosti o poskytnutí individuální dotace nebo návratné finanční výpomoci
 • Majetkové záležitosti
  • Právní předpis č. 21 - Zásady k privatizaci bytového fondu v majetku Města Jaroměř
  • Žádost o odprodej pozemků parc.č. 4340 a 4446/25 v obci a k.ú. Jaroměř
  • Žádost o odprodej částí pozemků parc.č. 968/7 a 968/1 v obci a k.ú. Jaroměř - Husova ul.
  • Žádost o odprodej pozemku parc.č. 3227/1 v obci a k.ú. Jaroměř - Jakubské Předměstí, ul. Na Vrších
  • Žádost o odprodej části pozemku parc.č. 1071/14 v obci a k.ú. Jaroměř - ul. Husova
  • Žádost o odprodej části pozemku parc.č. 617/38 v obci a k.ú. Jaroměř - Jakubské Předměstí, ul. Náchodská
  • Žádost o odprodej části pozemku parc.č. 4212/9 v obci a k.ú. Jaroměř - ul. Hradecká
  • Směna pozemků v k.ú. Jaroměř
  • Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2018 - aktualizace
  • Nábřežní zeď na levé straně břehu řeky Labe
  • Zpráva o aktuálním stavu investiční akce "Dopravní terminál v Jaroměři"
  • Oživení pevnosti Josefov - aktuální stav projektu v rámci ITI k III/2018
  • Komplexní pozemkové úpravy - k. ú. Kašov
  • Návrh na rozdělení dotací na základě podaných žádostí o poskytnutí individuálních dotací na účel určený žadatelem v žádosti pro fyzické a právnické osoby z rozpočtu města Jaroměře 2018
 • Různé
  • Návrh na pořízení změny č. 1 Územního plánu Jaroměř ve zkráceném postupu pořizování
  • Zápis z jednání VBP č.2/2018 ze dne 12.3.2018
  • Zápisy Osadního výboru Josefov 02/2018 a 03/2018

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany města.

Ing. Jiří Klepsa
starosta města

Vyvěšeno: 9. 4. 2018

Datum sejmutí: 17. 4. 2018

Zodpovídá: Aneta Rovenská

Zpět

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zpravodaj

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Internetové objednávání

Objednávání na určitý termínAktuální stav na přepážkách

Další weby města

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Mapový portál

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Svazky obcí

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0