Aktuality:

Tyršův most (u pošty) od 4. dubna uzavřen pro pěší i dopravu z důvodu dlouhodobé opravy (více ve Zpravodaji č. 4)

Setkání v trávě: sobota 9. června od 15 hod., Masarykovy sady, Jaroměř

Sezóna v plaveckém areálu bude zahájena v sobotu 2.6. a potrvá do neděle 2.9.2018.

Brutal Assault Festival: 8. - 11. 8. 2018, Josefov

18.8.2018 se uskuteční Prvorepublikový den v Jaroměřiinformace pro stánkaře.

Svoz biomasy v roce 2018 bude prováděn v období od 26. března do 19. listopadu.

ASVAJ (Areál sportovních a volnočasových aktivit) má nové stránky: www.asvaj.cz.

Pozor! Změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 491 847 111 (pouze v pracovní době).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Zpět

Právní předpis č. 07 - Zásady pro využívání Fondu rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře

Zastupitelstvo města Jaroměře (dále jen ZM) v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písmeno c ) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dne 14.9.2006, usnesením článek III, bod 6, schválilo zřízeni "Fondu rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře".

Město Jaroměř má veřejný zájem, aby se na jeho územi zlepšovala kvalita bydlení a vzhled staveb. Za tímto účelem zřizuje "Fond rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře" (dále jen fond). Tento fond slouží k poskytování zápůjček pro společenství vlastníků a vlastníky staveb na územím města Jaroměře za účelem jejich rekonstrukce a
modemizace a vybudování nových jednotek (se způsobem využití byt) vymezených podle občanského zákoníku a jednotek (se způsobem využití byt) vymezených podle zákona o vlastnictví bytů a to podle pravidel a podmínek, které jsou stanoveny těmito zásadami. Správu fondu zajišťuje odbor plánovací a finanční MěÚ v Jaroměři( dále jen OPF). Fond je veden na samostatném účtu.

Právní předpis č. 07 - Zásady pro využívání Fondu rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře

Vyvěšeno: 8. 3. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Iveta Neumannová

Zpět