Aktuality:

Tyršův most (u pošty) od 4. dubna uzavřen pro pěší i dopravu z důvodu dlouhodobé opravy (více ve Zpravodaji č. 4)

Setkání v trávě: sobota 9. června od 15 hod., Masarykovy sady, Jaroměř

Sezóna v plaveckém areálu bude zahájena v sobotu 2.6. a potrvá do neděle 2.9.2018.

Brutal Assault Festival: 8. - 11. 8. 2018, Josefov

18.8.2018 se uskuteční Prvorepublikový den v Jaroměřiinformace pro stánkaře.

Svoz biomasy v roce 2018 bude prováděn v období od 26. března do 19. listopadu.

ASVAJ (Areál sportovních a volnočasových aktivit) má nové stránky: www.asvaj.cz.

Pozor! Změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 491 847 111 (pouze v pracovní době).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Zpět

Právní předpis č. 11 - Směrnice o zřízení komise k projednávání přestupků

V souladu s ustanovením § 106 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), a ustanovení § 53 odst. 3 z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o přestupcích), zřizuji komisi k projednávání přestupků (dále jen KP), jako zvláštní orgán města Jaroměře pro výkon
přenesené působnosti na úseku přestupků.

Právní předpis č. 11

Vyvěšeno: 25. 4. 2007

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Ing. Michaela Skovajsová

Zpět