Aktuality:

Tyršův most (u pošty) od 4. dubna uzavřen pro pěší i dopravu z důvodu dlouhodobé opravy (více ve Zpravodaji č. 4)

Setkání v trávě: sobota 9. června od 15 hod., Masarykovy sady, Jaroměř

Sezóna v plaveckém areálu bude zahájena v sobotu 2.6. a potrvá do neděle 2.9.2018.

Brutal Assault Festival: 8. - 11. 8. 2018, Josefov

18.8.2018 se uskuteční Prvorepublikový den v Jaroměřiinformace pro stánkaře.

Svoz biomasy v roce 2018 bude prováděn v období od 26. března do 19. listopadu.

ASVAJ (Areál sportovních a volnočasových aktivit) má nové stránky: www.asvaj.cz.

Pozor! Změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 491 847 111 (pouze v pracovní době).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Zpět

Právní předpis č. 35 - Směrnice k zajištění a organizačnímu uspořádání požární ochrany

Směrnice k zajištění a organizačnímu uspořádání požární ochrany je zpracována v souladu s § 6 odst.
I písm. a) zákona Č. 13311985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a § 30 vyhl. MV
Č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci).

Právní předpis č. 35

Vyvěšeno: 8. 9. 2014

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Ing. Michaela Skovajsová

Zpět