Aktuality:

Tyršův most (u pošty) od 4. dubna uzavřen pro pěší i dopravu z důvodu dlouhodobé opravy (více ve Zpravodaji č. 4)

Setkání v trávě: sobota 9. června od 15 hod., Masarykovy sady, Jaroměř

Sezóna v plaveckém areálu bude zahájena v sobotu 2.6. a potrvá do neděle 2.9.2018.

Brutal Assault Festival: 8. - 11. 8. 2018, Josefov

18.8.2018 se uskuteční Prvorepublikový den v Jaroměřiinformace pro stánkaře.

Svoz biomasy v roce 2018 bude prováděn v období od 26. března do 19. listopadu.

ASVAJ (Areál sportovních a volnočasových aktivit) má nové stránky: www.asvaj.cz.

Pozor! Změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 491 847 111 (pouze v pracovní době).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Zpět

Právní předpis č. 39 - Zásady města Jaroměře pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města na účel určený v žádosti žadatele

Zásady upravují postup města Jaroměře, jako poskytovatele dotací nebo návratných finančních výpomocí (dále jen "poskytovatel"), a jeho orgánů, žadatelů a příjemců dotace nebo návratné finanční výpomoci při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí (dále jen "NFV") z ročního rozpočtu poskytovatele fyzickým a právnickým osobám dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů , ve znění pozdějších předpisů (dále jen "z. č.
250/2000 Sb."). Těmito Zásadami nejsou dotčeny postupy a požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy .

Právní předpis č. 39

Vyvěšeno: 15. 9. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Ing. Michaela Skovajsová

Zpět