Aktuality:

Tyršův most (u pošty) od 4. dubna uzavřen pro pěší i dopravu z důvodu dlouhodobé opravy (více ve Zpravodaji č. 4)

Setkání v trávě: sobota 9. června od 15 hod., Masarykovy sady, Jaroměř

Sezóna v plaveckém areálu bude zahájena v sobotu 2.6. a potrvá do neděle 2.9.2018.

Brutal Assault Festival: 8. - 11. 8. 2018, Josefov

18.8.2018 se uskuteční Prvorepublikový den v Jaroměřiinformace pro stánkaře.

Svoz biomasy v roce 2018 bude prováděn v období od 26. března do 19. listopadu.

ASVAJ (Areál sportovních a volnočasových aktivit) má nové stránky: www.asvaj.cz.

Pozor! Změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 491 847 111 (pouze v pracovní době).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Zpět

Závěrečný účet města Jaroměř za rok 2016

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, oba v platném znění, předkládám závěrečný účet města Jaroměře za rok 2016, který byl projednán a schválen ZM dne 27.6.2017.

Schválený Závěrečný účet je zveřejněn na elektronické úřední desce města Jaroměře včetně všech výkazů města zpracovaných k 31.12.2016 a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,  v platném znění.

V Jaroměři dne 26.7.2017    

Předkládá: Iveta Neumannová Iveta, vedoucí odboru plánovacího a finančního

Závěrečný účet

Vyvěšeno: 4. 8. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Iveta Neumannová

Zpět