Aktuality:

Omezení provozu Městského úřadu v Jaroměři pro veřejnost - pouze středa 13-16 hod. Podrobnosti zde.

Prodloužení splatnosti nájemného za užívání nebytových prostor ve vlastnictví města Jaroměře

Areál Technických služeb i Sběrný dvůr v Jaroměři - S účinností od pátku 3.4.2020 do odvolání platí následující pravidla: informace zde. Kontaktní informace www.tsm-jaromer.cz.

Aktuální informace ke Coronaviru najdete zde.

Omezení veřejné autobusové dopravy v kraji od pondělí 16.03.2020 - informace krajského úřadu

Po dobu platnosti nouzového stavu je parkování na nám. Československé armády bezplatné.

Město Jaroměř poptává zájemce o dobrovolnickou činnost

Svozový kalendář na rok 2020 k přečtení i ke stažení k dispozici zde.

 Zkouška sirén - více informací

Systém objednání na úřad je dočasně mimo provoz vzhledem k situaci, po opětovném uvedení systému do provozu budeme informovat.

Oznámení o pronájmu pozemků pro umístění stánků během festivalu BRUTAL ASSAULT 2020mesto/aktuality-1/pronajem-pozemku-brutal-assault-2020-1928cs.html

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Obsah

Město Jaroměř disponuje s nemovitostmi ve svém majetku v souladu s platnou legislativou ČR, v této oblasti zejména se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se zákonem č. 256/2013 o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon). Veškeré záměry s nakládáním nemovitým majetkem se uveřejňují zákonným postupem.

Tato internetová stránka slouží občanům Jaroměře jako další zdroj informací, aby nakládání města Jaroměř s městským majetkem bylo co možná nejvíce transparentní a pro občana přehledné. Nicméně nenahrazuje funkci Úřední desky, kde město zveřejňuje nakládání s majetkem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

V souladu s právním předpisem č. 41 – Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Jaroměře, se zde zveřejňuje nabídka volných městských bytů k pronájmu.

S platností od 01.04.2020 může zájemce o městský byt požádat o zařazení do pořadníku zájemců o městské byty. Stále však platí, že v případě zájmu o nabízený byt je povinnost všech, i žadatelů zařazených v pořadníku, podat žádost o přidělení bytu. Žadatelé z pořadníku budou upřednostněni při vyřizování.

Žádost o zařazení do pořadníku je ke stažení níže, a to včetně předepsané přílohy - prohlášení o bezdlužnosti - čestné prohlášení.

 Žádost o přidělení nabízeného městského bytu (včetně povinných příloh) dostane zájemce při prohlídce bytu. Termíny vypsaných prohlídek jsou vždy uvedeny v nabídce jednotlivých bytů. Zároveň je možno tuto žádost získat také na odboru majetku města (Městský úřad Jaroměř, 2. patro, dveře č. 202) nebo stáhnout dále na této stránce (Postupy a formuláře).

Pronájem bytů způsobilých k užívání

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Pronájem bytů určených k opravě

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Pronájem prostor sloužících k podnikání

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Prodej nemovitostí

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Postupy a formuláře

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Žádost o přidělení bytu 25.03.2020 30.04.2030
Potvrzení o výši dluhu - čestné prohlášení 25.03.2020 30.04.2030
Žádost o zařazení do pořadníku 25.03.2020 30.04.2030
Žádost o výměnu bytu 25.03.2020 30.04.2030
Žádost o převod užívacích práv 25.03.2020 30.04.2030
Žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti 25.03.2020 30.04.2030