Aktuality:

Od pondělí 18. května se mohou občané opět objednávat na úřad pomocí odkazu na úvodní stránce webu města.

Upozornění pro občany - od středy 13.05.2020 je obnoven chod Městského úřadu (upřesňující podmínky zde).

Konání sňatečných obřadů od 11. května, více zde.

Postupné otevírání škol a školských zařízení, které byly uzavřeny v souvislosti s COVID-19, více zde

Prodloužení splatnosti nájemného za užívání nebytových prostor ve vlastnictví města Jaroměře

Změna provozu sběrného dvora od 20.04.2020 - podrobnosti zde.

Aktuální informace ke Coronaviru najdete zde.

Omezení veřejné autobusové dopravy v kraji od pondělí 16.03.2020 - informace krajského úřadu

Svozový kalendář na rok 2020 k přečtení i ke stažení k dispozici zde.

 Zkouška sirén - více informací

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Obsah

Druhově pestré travnaté porosty v Jaroměři

Typ: ostatní
Změna ve způsobu sečení travnatých porostů ve městě.

Z hlediska vývoje klimatu a životního prostředí budou Technické služby města, za podpory vedení města, OŽP a ZO ČSOP Jaroměř, na několika vybraných místech travnatých porostů v Jaroměři i Josefově od letošního roku měnit  četnost, období i způsob sečí. Letos se jedná o první vybrané menší plochy, na kterých v průběhu let právě změnou sečí budou podporovány květnaté druhy. Nejde zatím o založení květnatých trávníků s maximálním estetickým efektem, ale o podporu a postupné rozšiřování těchto druhů ve stávajících trávnících. Založení květnaté louky je dlouholetý proces a na spoustě míst, hlavně v josefovském parku, se to během posledních deseti let velice daří.  Lokality v centru města byly vybrány nejen v místech s vysokou perspektivou rozšiřování květnatých druhů, ale i poblíž základních škol, kde učitelé a žáci mohou průběh vývoje společenstev snáze sledovat a případně se i aktivně zapojit. Velikost ploch a způsob jejich údržby se bude měnit v souvislosti vývoje společenstva na daném místě.

Cílem změny sečení je  podpoření a rozvoj cílových dvouděložných kvetoucích rostlin, které budou kvést postupně v průběhu celé vegetační sezóny a současně  podpora opylovatelů, tj. včel, čmeláků, motýlů, pestřenek, pilatek, much, masařek, bzučivek, očnatek, kuklic aj. živočichů. Snahou je i zachování pohodlného pohybu v místech kombinované výšky travního porostu. Kvetoucími trávníky podpoříme i estetickou stránku zeleně.

Vybraných ploch je celkem 21, celková rozloha všech je zhruba 1,2 ha.

Bližší informace k vytipovaným lokalitám i důležitosti podpory opylovatelů a zvýšení biodiverzity ve městech naleznete v podrobném článku Ing. Vojtěcha Papíka (viz příloha).

Kateřina Sinkoviczová,DiS.
Technické služby Jaroměř


Příloha

Vytvořeno: 18. 5. 2020
Poslední aktualizace: 18. 5. 2020 15:56