Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Automatická závlaha zeleně na náměstí v Josefově

V těchno dnech se rozbíhají práce na realizaci výstavby automatické závlahy zeleně. V rámci této akce dojde k realizaci závlahového systému, automatiky pro závlahu, elektrického napojení, instalaci a synchronizaci čerpadel do studní, propojení vodovodních okruhů hlavních řadů a předně kompletní výměně povrchů na náměstí včetně osazení obrubníku a dlažeb.

SO 01 Zpevněné plochy a zeleň

Zpevněné plochy jsou opraveny jako mlatové, obruby mezi travnatými plochami a mlatem jsou nově navrženy z betonových obrub zahradních š.50mm, probarvených do pískově žluté, plně zapuštěných, stejných, jako jsou již použity na rozhraní zeleně a stávajících chodníků u hlavní silnice ve středu náměstí. S obrubami dojde i vyrovnání nerovností povrchů v nejbližším okolí obrub a doplnění povrchů mlatu a zeleně.

SO 02 Automatická závlaha zeleně

Na základě hydrologického posudku dodaného investorem byla vybrána jako hlavní zdroj vody studna s označením S-1 o hloubce 13,1 m se zásobou vody 11,7 m3. Pro potřeby závlahy bude však zvažován i záložní zdroj vody, který bude připojen k systému. Tímto je studna na severní straně náměstí S-2. Zde bude vytvořeno připojení pro případné umístění sestavy. Ve studni S-1 bude hlavní sestava, složena z čerpadla SQE 5 – 70, které má automatickou regulaci otáček pro požadovaný tlak, dále filtru, vypouštěcího ventilu a dvou kulových ventilů, které umožňují čištění filtru. Součástí tohoto vodárenského setu je čerpadlo, snímač tlaku, řídící jednotka a 8l expanzní nádoba V tomto případě je ve filtrační jednotce doplněna časová a časotlaková jednotka, které zajistí automatický proplach. Samotná distribuce vody bude zajištěna pomocí rotačních postřikovačů Celkem je navrženo 46 postřikovačů stejného typu. K trubním rozvodům jsou postřikovače napojeny pomocí pružného připojovacího potrubí. Ovládací panel závlah je zabudován do niky ve stávajícím domě č.p. 1.

SO 03 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Zásobování technologického zařízení závlah bude možno provést ze stávajícího kabelového distribučního vedení NN z kabelové skříně na objektu č.p.1 na základě požadavku investora na ČEZ Distribuce a.s. Napojovací bod: Kabelová skříň osazená na objektu č.p.1. Kabelová přípojka NN bude provedena z kabelové skříně kabelem AYKY 4B x 16 mm2, který bude napojen do elektroměrového rozvaděče RE-RM, osazeného v průjezdu objektu č.p.1. Pro napojení čerpadel budou provedeny samostatné vývody z rozvaděče RE-RM kabely 1-CYKY 3Cx4mm2 uloženým v zemi. Rozvaděč RZ bude napojen kabelem 1-CYKY 3Cx2,5 mm2.

SO 04 Kanalizační přípojky

Nové přípojky kanalizace jsou navrženy pro studnu S-1 i pro studnu S-2, která je uvažována jako náhradní zdroj vody. Pro odvodnění technologie praní filtru čerpadel závlah – kanalizační přípojky - je navrženo tlakové potrubí PE100 D63x5,8, které bude zaústěno do stávajících uličních vpustí UV1 a UV2. Přepady vpustí jsou zaústěny do stávající kanalizace. Na vstupu tlakového potrubí do manipulační šachty studny bude osazen uzávěr KK2“ a zpětná klapka 2“.

Koordinační situace

Datum vložení: 15. 6. 2017 10:54
Datum poslední aktualizace: 7. 7. 2017 23:02

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapový portál

Projekty IROP


Citi Goauto

Co by Vás mohlo zajímat ?