Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Žádosti o informace

Stavební a kolaudační rozhodnutí k parcelám v k. ú. Rasošky

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se Stavebního a kolaudačního rozhodnutí k parcelám č. st. 133/1, st. 133/2, č. 1795/22, č. 1803 v obci Rasošky [574376], katastrální území Rasošky [739413], číslo LV 463.
SPI-dálkový přístup (kopie-stavební a kolaudační rozhodnutí k parcelám-k.ú.Rasošky).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 332,53 kB
Staženo: 6×
Vloženo: 20. 10. 2021

Dokumenty dle stavebního zákona za období od 01.07.2021 až do 30.09.2021

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se kopií vydaných rozhodnutí v rámci územního a stavebního řízení za období od 01.07.2021 do 30.09.2021.
SPI-dálkový přístup (kopie vydaných rozhodnutí v rámci územního a stavebního řízení)3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 747,61 kB
Staženo: 5×
Vloženo: 20. 10. 2021

Měsíční plat a výše odměn

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zveřejňujeme doprovodnou informaci o níže přijaté žádosti a odpovědi na tuto žádost týkající se měsíčního platu, platebního výměru a výše mimořádných odměn.
SPI-dálkový přístup (platový výměr ředitele školy, výše odměn).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 239,28 kB
Staženo: 14×
Vloženo: 22. 9. 2021

Kopie protokolu z otevírání obálek

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se kopie protokolu z otevírání obálek veřejné zakázky „Pasport stavby – stará vojenská nemocnice v Josefově“.
SPI-dálkový přístup (protokol z otevírání obálek).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 332,6 kB
Staženo: 18×
Vloženo: 6. 9. 2021

Vydané lovecké lístky cizincům

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se vydaných loveckých lístků cizincům.
SPI-dálkový přístup (vydané lovecké lístky cizincům).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 448,71 kB
Staženo: 14×
Vloženo: 6. 9. 2021

Informace vztahujících se k vyrozumění od Krajského ředitelství policie Středočeského kraje – Územní odbor Kladno

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a o odložení žádosti (odpovědi na tuto žádost) týkající se informací vztahujících se k vyrozumění od Krajského ředitelství policie Středočeského kraje – Územní odbor Kladno ze dne 27.04.2021 – č.j. KRPS-64571-7/TČ-2021-010314.
SPI-dálkový přístup (vyrozumění od PČR).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 246,19 kB
Staženo: 34×
Vloženo: 11. 8. 2021

Dokumenty dle stavebního zákona za období od 01.04.2021 až do 30.06.2021

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí), a to ve formě kopií nebo jednoduchého přehledu vydaných Městským úřadem Jaroměř za období od 01.04.2021 až do 30.06.2021 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
SPI-dálkový přístup (kopie vydaných rozhodnutí v rámci územního a stavebního řízení)2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 765,84 kB
Staženo: 46×
Vloženo: 28. 7. 2021

Spolupráce se subjekty Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan).

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se spolupráce se subjekty Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan).
SPI-dálkový přístup (spolupráce s Čínskou lidovou republikou).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 636,58 kB
Staženo: 56×
Vloženo: 17. 6. 2021

Svévolné zabrání chodníku a části vozovky

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se svévolného zabrání chodníku a části vozovky. Zveřejněná informace je upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.
SPI-dálkový přístup (zabrání chodníku a části vozovky).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 519,36 kB
Staženo: 62×
Vloženo: 24. 5. 2021

Stížnost na výsadbu stromů na pozemku č. 4235/1 v k.ú. Jaroměř

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající stížnosti se výsadbu stromů na městském pozemku č. 4235/1 v k.ú. Jaroměř. Zveřejněná informace je upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.
SPI-dálkový přístup (výsadba stromů na městském pozemku).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 513,21 kB
Staženo: 37×
Vloženo: 24. 5. 2021

Kopie plánu nového územního systému ekologické stability

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se poskytnutí kopie plánu nového územního systému ekologické stability.
SPI-dálkový přístup (kopie plánu nového územního systému ekologické stability).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 253,44 kB
Staženo: 32×
Vloženo: 19. 5. 2021

Kopie listiny vydané OŽP k Návrhu zadání územního plánu obce Zaloňov

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se kopie listiny vydané Odborem životního prostředí dne 04.12.2020 k Návrhu zadání územního plánu Zaloňov.
SPI-dálkový přístup (kopie stanoviska OŽP).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 246,66 kB
Staženo: 35×
Vloženo: 13. 5. 2021

Dokumenty dle stavebního zákona za období od 01.01.2021 až do 31.03.2021

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí), a to ve formě kopií nebo jednoduchého přehledu vydaných Městským úřadem Jaroměř za období od 01.01.2021 až do 31.03.2021 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
SPI-dálkový přístup (dokumenty dle stavebního zákona).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 734,89 kB
Staženo: 34×
Vloženo: 22. 4. 2021

Investiční plány města pro rok 2021-2022

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se investičních plánů města pro rok 2021 a seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí plánovaných na roky 2021-2022. Dne 31.03.2021 byl zaslán seznam investičních akcí.
Seznam investičních akcí 2021-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 41,22 kB
Staženo: 37×
Vloženo: 9. 4. 2021

Příspěvkové organizace a jiné právnické osoby založené městem a veřejné zakázky

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se příspěvkových organizací a jiných právnických osob založených povinným subjektem a veřejných zakázek. Žádost o poskytnutí informací byla odložena.
SPI-dálkový přístup (PO, veřejné zakázky).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 415,52 kB
Staženo: 40×
Vloženo: 9. 4. 2021

Hodnocení parametrů efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se hodnocení parametrů efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
SPI-dálkový přístup (zákon o finanční kontrole).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 617,91 kB
Staženo: 53×
Vloženo: 22. 3. 2021

Podkladové materiály předložené Radě města

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se schváleného návrhu Radou města Jaroměř na změnu nemovitosti a zaslání podkladových materiálů předkládaných Radě města spolu s návrhem tohoto rozhodnutí.
SPI-dálkový přístup (podkladové materiály).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 162,96 kB
Staženo: 62×
Vloženo: 19. 3. 2021

Umisťování nalezených a zatoulaných psů do útulku ve Dvoře Králové nad Labem - doplněná žádost

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se umisťování nalezených a zatoulaných psů do útulku ve Dvoře Králové nad Labem v letech 2020 a 2021 a evidence uhynulých zvířat.
SPI-dálkový přístup (psí útulek2).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 317,02 kB
Staženo: 47×
Vloženo: 24. 2. 2021

Kopie dokumentů - spis ODSH-1232/2020/Fä-3

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se kopií dokumentů ve spisu vedeného pod sp. zn.: ODSH-1232/2020/Fä-3.
SPI-dálkový přístup (kopie dokumentů ve spisu ODSH-1232-2020-Fä-3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 159,26 kB
Staženo: 42×
Vloženo: 24. 2. 2021

Regulace a porušení nočního klidu

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se regulace a porušení nočního klidu.
SPI-dálkový přístup (noční klid-výjimky).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 374,2 kB
Staženo: 68×
Vloženo: 18. 2. 2021
Zobrazeno 1-20 ze 182

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapový portál

Projekty IROP


Citi Goauto

Co by Vás mohlo zajímat ?