Aktuality:

Příští jednání Zastupitelstva města se koná ve středu 23. září 2020 v 15:30 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu.

Odbor dopravy bude v týdnu 12.-16.10.2020 uzavřen - stěhování do budovy nám. Československé armády 49.

Prodloužení splatnosti nájemného za užívání nebytových prostor ve vlastnictví města Jaroměře

Změna provozu sběrného dvora od 20.04.2020 - podrobnosti zde.

Aktuální informace ke Coronaviru najdete zde.

Svozový kalendář na rok 2020 k přečtení i ke stažení k dispozici zde.

 Zkouška sirén - více informací

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Číslo pro hlášení poruch veřejného osvětlení - 800 101 109 (více zde).

Obsah

Jez v Heřmanicích

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se jezu v Heřmanicích.

SPI-dálkový přístup (jez v Heřmanicích).pdf Staženo: 5x | 02.09.2020

Sběr tříděného obalového odpadu za rok 2019

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se sběru tříděného obalového odpadu v obci za rok 2019.

SPI-dálkový přístup (sběr tříděného obalového odpadu).pdf Staženo: 8x | 14.08.2020

Dokumenty dle stavebního zákona za období od 01.04.2020 do 30.06.2020

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí), a to ve formě kopií nebo jednoduchého přehledu vydaných Městským úřadem Jaroměř za období od 01.04.2020 až do 30.06.2020 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

SPI-dálkový přístup (dokumenty dle stavebního zákona).pdf Staženo: 9x | 10.08.2020

Závazná stanoviska - objekt zámku Chvalkovice

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se závazných stanovisek vydaných Odborem výstavby MěÚ Jaroměř ve věci objektu zámku Chvalkovice.

SPI-dálkový přístup (zámek Chvalkovice).pdf Staženo: 32x | 24.07.2020

Kopie dokumentu - nakládání s odpady vzniklými při stavbě Dopravního terminálu

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se kopie dokumentu, kterým město Jaroměř doložilo stavebnímu úřadu nakládání s odpady vzniklými při stavbě Dopravního terminálu Jaroměř.

SPI-dálkový přístup (nakládání s odpady-Dopravní terminál).pdf Staženo: 14x | 15.07.2020

Ověřování osoby žadatele

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se ověřování osoby žadatele v rámci obecního řízení (zákon o obcích) v období od 01.06.2017 do 01.06.2020.

SPI-dálkový přístup (ověřování osoby).pdf Staženo: 27x | 15.07.2020

Způsob hodnocení investičních a neinvestičních projektů technické a dopravní infrastruktury

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se způsobu hodnocení investičních a neinvestičních projektů technické a dopravní infrastruktury.

SPI-dálkový přístup (způsob hodnocení investičních a neinvestičních projektů).pdf Staženo: 18x | 24.06.2020

Normovaný stav dančí a srnčí zvěře v honitbě Rožnov-Hustířany

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se normovaného stavu dančí a srnčí zvěře v honitbě Rožnov – Hustířany.

SPI-dálkový přístup (honitba Rožnov,Hustířany-normovaný stav).pdf Staženo: 19x | 16.06.2020

Přestupky na pozemku p. č. 4341/45 v k. ú. Jaroměř

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se porušování zákona (např. rušení nočního klidu, otevřené nezabezpečené ohniště potažmo požár, ekologické znečištění apod.) v průběhu roku 2020 na pozemku p. č. 4341/45 v k. ú. Jaroměř, jehož je žadatel vlastníkem.

SPI-dálkový přístup (přestupky - pozemek p.č. 4341-45).pdf Staženo: 52x | 09.06.2020

Sčítání zvěře pro rok 2020, plán lovu na rok 2020 a zda byl splněn plán lovu v roce 2019 v honitbě Rožnov – Hustířany

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se výsledků sčítání zvěře pro rok 2020, plánu lovu na rok 2020 a zda byl splněn plán lovu v roce 2019 v honitbě HS Rožnov – Hustířany.

SPI-dálkový přístup (honitba Rožnov,Hustířany).pdf Staženo: 49x | 09.06.2020

Seznam autoškol

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkajících se seznamu všech autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

SPI-dálkový přístup (seznam autoškol).pdf Staženo: 23x | 26.05.2020

Trestání úředníků při průtahu řízení a nepostupování v zákonných lhůtách

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se trestání úředníků při průtahu řízení a nepostupování v zákonných lhůtách. !!! Aktualizace zveřejněné informace dne 26.05.2020 - a to na základě stížnosti !!!

SPI-dálkový přístup (trestání úředníků)2.pdf Staženo: 33x | 26.05.2020

Počet zaměstnanců a zastupitelů, odpracovaných hodin, souhrn mezd a odměn, home office

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se počtu zaměstnanců úřadu (počet odpracovaných hodin, souhrn superhrubých mezd, home office), zaměstnanců samosprávného celku (počet odpracovaných hodin, souhrn superhrubých mezd, home office) a počtu zastupitelů (celkově vyplacené odměny).

SPI-dálkový přístup (počty zaměstnanců, úhrn mezd, home office).pdf Staženo: 53x | 30.04.2020

Kopie materiálů z jednání ZM

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se kopií materiálů z jednání Zastupitelstva města.

SPI-dálkový přístup (kopie materiálů ze ZM).pdf Staženo: 40x | 18.03.2020

Investiční plány města pro rok 2020-2022

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se investičních plánů města pro rok 2020 a seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí plánovaných na roky 2020-2022.

SPI-dálkový přístup (investiční akce 2020-2022).pdf Staženo: 40x | 10.03.2020

Využívání mediace v praxi OSPOD

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se využívání mediace v praxi OSPOD.

SPI-dálkový přístup (využití mediace v praxi OSPOD).pdf Staženo: 31x | 04.03.2020

Investiční akce "Obnova nábřežní zdi"

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se investiční akce města Jaroměř „Obnova nábřežní zdi“.

SPI-dálkový přístup (akce-Obnova nábřežní zdi).pdf Staženo: 27x | 04.03.2020

Měsíční plat a výše odměn

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zveřejňujeme doprovodnou informaci o níže přijaté žádosti a odpovědi na tuto žádost týkající se měsíčního platu, platebního výměru a výše mimořádných odměn.

SPI-dálkový přístup (platový výměr ředitele školy, výše odměn).pdf Staženo: 38x | 24.02.2020

Odpojování staveb od systému centrálního zásobování teplem

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se odpojování staveb od systému centrálního zásobování teplem na území města Jaroměř, popřípadě rozhodování posuzující důvody nepřipojení nových staveb k tomuto systému.

SPI-dálkový přístup (odpojování staveb od systému centrálního zásobování teplem).pdf Staženo: 35x | 23.01.2020

Vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se Odboru životního prostředí při vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry.

SPI-dálkový přístup (Vydávání koordinovaného stanoviska) - kopie.pdf Staženo: 50x | 22.11.2019

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zpravodaj

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Internetové objednávání

ObjednávkyMonitoring

DALŠÍ WEBY MĚSTA

INVESTICE JaroměřCITY UPGRADE

Mapový portál

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Svazky obcí

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoDSO Kladská stezkaEuroregion Glacensis

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0