Aktuality:

Omezení provozu Městského úřadu v Jaroměři pro veřejnost - pouze středa 13-16 hod. Podrobnosti zde.

Prodloužení splatnosti nájemného za užívání nebytových prostor ve vlastnictví města Jaroměře

Areál Technických služeb i Sběrný dvůr v Jaroměři - S účinností od pátku 3.4.2020 do odvolání platí následující pravidla: informace zde. Kontaktní informace www.tsm-jaromer.cz.

Aktuální informace ke Coronaviru najdete zde.

Omezení veřejné autobusové dopravy v kraji od pondělí 16.03.2020 - informace krajského úřadu

Po dobu platnosti nouzového stavu je parkování na nám. Československé armády bezplatné.

Město Jaroměř poptává zájemce o dobrovolnickou činnost

Svozový kalendář na rok 2020 k přečtení i ke stažení k dispozici zde.

 Zkouška sirén - více informací

Systém objednání na úřad je dočasně mimo provoz vzhledem k situaci, po opětovném uvedení systému do provozu budeme informovat.

Oznámení o pronájmu pozemků pro umístění stánků během festivalu BRUTAL ASSAULT 2020mesto/aktuality-1/pronajem-pozemku-brutal-assault-2020-1928cs.html

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Obsah

Kopie materiálů z jednání ZM

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se kopií materiálů z jednání Zastupitelstva města.

SPI-dálkový přístup (kopie materiálů ze ZM).pdf Staženo: 6x | 18.03.2020

Investiční plány města pro rok 2020-2022

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se investičních plánů města pro rok 2020 a seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí plánovaných na roky 2020-2022.

SPI-dálkový přístup (investiční akce 2020-2022).pdf Staženo: 6x | 10.03.2020

Využívání mediace v praxi OSPOD

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se využívání mediace v praxi OSPOD.

SPI-dálkový přístup (využití mediace v praxi OSPOD).pdf Staženo: 6x | 04.03.2020

Investiční akce "Obnova nábřežní zdi"

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se investiční akce města Jaroměř „Obnova nábřežní zdi“.

SPI-dálkový přístup (akce-Obnova nábřežní zdi).pdf Staženo: 6x | 04.03.2020

Měsíční plat a výše odměn

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zveřejňujeme doprovodnou informaci o níže přijaté žádosti a odpovědi na tuto žádost týkající se měsíčního platu, platebního výměru a výše mimořádných odměn.

SPI-dálkový přístup (platový výměr ředitele školy, výše odměn).pdf Staženo: 11x | 24.02.2020

Odpojování staveb od systému centrálního zásobování teplem

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se odpojování staveb od systému centrálního zásobování teplem na území města Jaroměř, popřípadě rozhodování posuzující důvody nepřipojení nových staveb k tomuto systému.

SPI-dálkový přístup (odpojování staveb od systému centrálního zásobování teplem).pdf Staženo: 10x | 23.01.2020

Vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se Odboru životního prostředí při vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry.

SPI-dálkový přístup (Vydávání koordinovaného stanoviska) - kopie.pdf Staženo: 26x | 22.11.2019

Materiál Zastupitelstva města - Komplexní pozemkové úpravy

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se materiálu komplexní pozemkové úpravy katastrálních území Jaroměř, Jezbiny, Josefov u Jaroměře, Semonice a Starý Ples, který byl projednáván v rámci bodu Různé na Zastupitelstvu města Jaroměře dne 25.09.2019.

SPI-dálkový přístup (komplexní pozemkové úpravy).pdf Staženo: 23x | 14.10.2019

Aktivní správci technické infrastruktury na území ORP Jaroměř

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se aktivních správců technické infrastruktury na území ORP Jaroměř.

SPI-dálkový přístup (aktivní správci technické infrastruktury).pdf Staženo: 30x | 09.10.2019

Kontroly správních spisů na ODSH

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se kontrol správních spisů na Odboru dopravy a silničního hospodářství (ODSH).

SPI-dálkový přístup (kontrola správních spisů na ODSH.pdf Staženo: 27x | 01.10.2019

Výběrové řízení - výroba a dodání smaltových uličních tabulí

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se veřejné zakázky na výrobu a dodání smaltových uličních tabulí.

SPI-dálkový přístup (VŘ-pouliční tabule).pdf Staženo: 27x | 01.10.2019

Výpis LHP (LHO) a kopie porostových map

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se výpisu LHP nebo LHO a kopie porostových map.

SPI-dálkový přístup (LHP, LHO).pdf Staženo: 32x | 11.09.2019

Výběrové řízení na dodávku a montáž kancelářského nábytku

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se veřejné zakázky na dodávku a montáž kancelářského nábytku (výzva č. 2/2019/OOVV).

SPI-dálkový přístup (VŘ-nábytek).pdf Staženo: 33x | 11.09.2019

Účast společnosti Domistav CZ a.s. a DOMISTAV HK s.r.o. na veřejných zakázkách

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se subjektů Domistav CZ a.s. a DOMISTAV HK s.r.o. a jejich účasti (podání nabídky) do veřejných zakázek.

SPI-dálkový přístup (Domistav).pdf Staženo: 26x | 11.09.2019

Stacionární zdroje

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se stacionárních zdrojů.

SPI-dálkový přístup (stacionární zdroje).pdf Staženo: 23x | 27.08.2019

Brutal Assault 2018

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se hudebního festivalu Brutal Assault 2018.

SPI-dálkový přístup (Brutal Assault 2018).pdf Staženo: 27x | 27.08.2019

Využití údajů v registru obyvatel v roce 2018

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se využití údajů v registru obyvatel v roce 2018.

SPI-dálkový přístup (nahlížení do registrů).pdf Staženo: 34x | 01.08.2019

Rozhodnutí ve věci ODSH-3345/14/Fä

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se zaslání posledního pravomocného vykonavatelného rozhodnutí ve věci ODSH-3345/14/Fä.

SPI-dálkový přístup (kopie rozhodnutí-ODSH).pdf Staženo: 41x | 27.06.2019

Dopravní přestupky

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se přestupků spočívajících v překročení nejvyšší povolené rychlosti, jízdy křižovatkou v momentě, kdy na semaforu svítí červené světlo či neoprávněného zastavení nebo stání, kde řidič není ztotožněn na místě.

SPI-dálkový přístup (přestupky-překročení rychlosti).pdf Staženo: 35x | 27.06.2019

Kopie zápisů z jednání RM v roce 2017

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se kopií zápisů z jednání Rady města Jaroměře za rok 2017.

SPI-dálkový přístup (zápisy RM 2017).pdf Staženo: 32x | 27.06.2019

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zpravodaj

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoInstagram

Další weby města

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Mapový portál

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Svazky obcí

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoDSO Kladská stezkaEuroregion Glacensis

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0