Aktuality:

Rada města schválila pro rok 2019 mimořádný svoz komunálního odpadu v letních měsících každý týden.

Nepřetržitá výluka vlakového spojení ze stanice Jaroměř ve dnech 24.7. - 14.12.2019. Podrobnosti zdezde.

Změna Ceníku parkovného na náměstí ČSA od 01.07.2019.

Festival Brutal Assault se letos koná ve dnech 7.-10. srpna.

Svoz biomasy v roce 2019 bude prováděn v období od 25. března do 11. listopadu.

Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2019 najdete mezi dokumenty odboru životního prostředí.

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Pravidelná zkouška sirén - více informací

Obsah

Rozhodnutí ve věci ODSH-3345/14/Fä

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se zaslání posledního pravomocného vykonavatelného rozhodnutí ve věci ODSH-3345/14/Fä.

SPI-dálkový přístup (kopie rozhodnutí-ODSH).pdf Staženo: 4x | 27.06.2019

Dopravní přestupky

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se přestupků spočívajících v překročení nejvyšší povolené rychlosti, jízdy křižovatkou v momentě, kdy na semaforu svítí červené světlo či neoprávněného zastavení nebo stání, kde řidič není ztotožněn na místě.

SPI-dálkový přístup (přestupky-překročení rychlosti).pdf Staženo: 2x | 27.06.2019

Kopie zápisů z jednání RM v roce 2017

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se kopií zápisů z jednání Rady města Jaroměře za rok 2017.

SPI-dálkový přístup (zápisy RM 2017).pdf Staženo: 2x | 27.06.2019

Zadávací řízení na "Pojištění majetku a odpovědnosti města"

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se veřejné zakázky na „Pojištění majetku a odpovědnosti města“.

SPI-dálkový přístup (VŘ-pojištění).pdf Staženo: 4x | 14.06.2019

Sčítání zvěře pro rok 2019, plánu lovu na rok 2019 a zda byl splněn plán lovu v roce 2018 v honitbě HS Rožnov – Hustířany

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se výsledků sčítání zvěře pro rok 2019, plánu lovu na rok 2019 a zda byl splněn plán lovu v roce 2018 v honitbě HS Rožnov – Hustířany.

SPI-dálkový přístup (honitba Rožnov,Hustířany).pdf Staženo: 7x | 04.06.2019

Pronájmy bytů

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se pronájmů bytových domů. Bližší informace jsou v přiloženém souboru.

SPI-dálkový přístup (pronájmy bytů).pdf Staženo: 8x | 14.05.2019

Výskyt a lov zvěře jelena siky

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se výskytu a lovu zvěře jelena siky na území působnosti ORP Jaroměř. Blíže v přiloženém souboru.

SPI-dálkový přístup (jelen sika).pdf Staženo: 11x | 15.04.2019

Zákon o svobodném přístupu k informacím

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Blíže v přiloženém souboru.

SPI-dálkový přístup (zákon č. 106).pdf Staženo: 10x | 15.04.2019

Kopie závazného stanoviska

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se poskytnutí kopie závazného stanoviska Městského úřadu Jaroměř OIRR, odd. památkové péče ze dne 22.12.2010 vydaného v rámci řízení o vydání povolení na stavbu „Cyklostezka Hradec Králové – Jaroměř – Kuks“, úsek 6 (Josefov/podél Metuje), úsek 7 (Jaroměř/podél Labe), úsek 8 (Jaroměř/podél Úpy), úsek 9 (Jaroměř-Brod n/L – Kuks) a to včetně písemného vyjádření odborné organizace státní památkové péče, se kterou žádost o vydání závazného stanoviska projednal.

SPI-dálkový přístup (kopie závazného stanoviska).pdf Staženo: 12x | 11.03.2019

Přestupky-umístění reklamního sdělení

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení.

SPI-dálkový přístup (přestupky-reklama).pdf Staženo: 25x | 20.02.2019

Vyvlastňovací řízení

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se vyvlastňovacích řízení.

SPI-dálkový přístup (vyvlastňovací řízení).pdf Staženo: 20x | 08.02.2019

Kostel Nanebevstoupení Páně v Josefově

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se kostela Nanebevstoupení Páně v Josefově.

SPI-dálkový přístup (kostel).pdf Staženo: 22x | 06.02.2019

Seznam investičních / stavebních projektů či rekonstrukcí

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které město plánuje uskutečnit v letech 2019-2022. Na základě Vaší žádosti Vám níže poskytujeme požadované informace, které poskytnul odbor majetku města. Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2019-2022 byl schválen Zastupitelstvem města dne 17.04.2018 a je zveřejněn na webových stránkách města. Součástí zveřejnění není však plán akcí, zařazených do střednědobému výhledu rozpočtu (tuto povinnost zákon neukládá). Zastupitelstvo města dne 20.02.2019 bude schvalovat rozpočtové opatření ke schváleného rozpočtu na rok 2019, v rámci tohoto opatření budou zařazeny investiční akce, plánované na tento rok. V příloze zasíláme tabulku – Soupis požadovaných akcí do střednědobého výhledu rozpočtu Města Jaroměře na období 2019-2021 – zpracováno odborem majetku města. Částky v tabulce za jednotlivé období jsou uvedené v tisících Kč.

Soupis akcí.xlsx Staženo: 25x | 06.02.2019

Využití služeb moderování

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se využití služeb moderování.

SPI-dálkový přístup (moderování).pdf Staženo: 33x | 17.01.2019

Činnost Komise k projednávání přestupků

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se činnosti Komise k projednávání přestupků města Jaroměře.

SPI-dálkový přístup (přestupková komise).pdf Staženo: 29x | 17.01.2019

Aktuální stav městských kronik z let 1998-2008, koaliční smlouva stran a hnutí pro nadcházející volební období 2018-2022

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se aktuálního stavu městských kronik z let 1998-2008 a koaliční smlouvy stran a hnutí pro nadcházející volební období 2018-2022. Blíže v přiloženém souboru.

SPI-dálkový přístup (kroniky,koaliční smlouva).pdf Staženo: 39x | 29.11.2018

Úprava podstavce pomníku TGM v Josefově

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se možné úpravy podstavce pomníku TGM v Josefově. Dne 30.10.2018 se žadatel odvolal proti způsobu vyřízení žádosti. S odůvodněním, že odpověď je neúplná a neodpovídá požadovaným způsobem na položené otázky č. 1 a 3 a opakovaně žádá o písemné vyjádření. Dne 06.11.2018 bylo na stížnost odpovězeno (viz příloha).

Odpověď_stížnost_2.pdf Staženo: 48x | 23.11.2018

Ubytovací zařízení ve vlastnictví obce nebo provozované obcí

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se ubytovacích zařízení ve vlastnictví obce nebo provozovaných obcí. Znění žádosti, vč. odpovědi, je v přiloženém souboru. Zároveň byla vyplněna požadovaná tabulka s přehledem.

SPI-dálkový přístup (ubytovací zařízení).pdf Staženo: 46x | 01.10.2018

Městská policie Jaroměř - technické vybavení, odtahy vozidel

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se Městské policie Jaroměř (odtahy vozů, technické prostředky). Bližší informace jsou uvedeny v přiloženém souboru.

SPI-dálkový přístup (MP-botičky,odtahy).pdf Staženo: 52x | 01.10.2018

Podstavec pomníku TGM v Josefově

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se možné úpravy podstavce pomníku TGM v Josefově. Bližší informace jsou uvedeny v přiloženém souboru.

SPI-dálkový přístup (pomník TGM).pdf Staženo: 44x | 28.08.2018

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zpravodaj

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoInstagram

Internetové objednávání

Objednávání na určitý termínAktuální stav na přepážkách

Další weby města

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Mapový portál

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Svazky obcí

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoDSO Kladská stezkaEuroregion Glacensis

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0