Aktuality:

Svozový kalendář odpadu na rok 2021 k přečtení i ke stažení k dispozici zde.

Od 1. ledna 2021 bude zahájen provoz kožní ambulance v 1. patře polikliniky, více zde.

Aktuální informace ke Coronaviru najdete zde.

 Zkouška sirén - více informací

Odbor dopravy a silničního hospodářství najdete nově na nám. Československé armády 49 (vchod z ul. Na Valech).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Číslo pro hlášení poruch veřejného osvětlení - 800 101 109 (více zde).

Místní poplatky v roce 2021 (za svoz komunálního odpadu, poplatek ze psů), info zde.

MOBILNÍ SBĚRNA DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENA - více zde.

Přenos ZM z 28.4.2021 zde ...

Obsah

Dokumenty dle stavebního zákona za období od 01.01.2021 až do 31.03.2021

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí), a to ve formě kopií nebo jednoduchého přehledu vydaných Městským úřadem Jaroměř za období od 01.01.2021 až do 31.03.2021 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

SPI-dálkový přístup (dokumenty dle stavebního zákona).pdf Staženo: 2x | 22.04.2021

Investiční plány města pro rok 2021-2022

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se investičních plánů města pro rok 2021 a seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí plánovaných na roky 2021-2022. Dne 31.03.2021 byl zaslán seznam investičních akcí.

Seznam investičních akcí 2021-2022.pdf Staženo: 3x | 09.04.2021

Příspěvkové organizace a jiné právnické osoby založené městem a veřejné zakázky

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se příspěvkových organizací a jiných právnických osob založených povinným subjektem a veřejných zakázek. Žádost o poskytnutí informací byla odložena.

SPI-dálkový přístup (PO, veřejné zakázky).pdf Staženo: 5x | 09.04.2021

Hodnocení parametrů efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se hodnocení parametrů efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

SPI-dálkový přístup (zákon o finanční kontrole).pdf Staženo: 15x | 22.03.2021

Podkladové materiály předložené Radě města

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se schváleného návrhu Radou města Jaroměř na změnu nemovitosti a zaslání podkladových materiálů předkládaných Radě města spolu s návrhem tohoto rozhodnutí.

SPI-dálkový přístup (podkladové materiály).pdf Staženo: 24x | 19.03.2021

Umisťování nalezených a zatoulaných psů do útulku ve Dvoře Králové nad Labem - doplněná žádost

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se umisťování nalezených a zatoulaných psů do útulku ve Dvoře Králové nad Labem v letech 2020 a 2021 a evidence uhynulých zvířat.

SPI-dálkový přístup (psí útulek2).pdf Staženo: 12x | 24.02.2021

Kopie dokumentů - spis ODSH-1232/2020/Fä-3

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se kopií dokumentů ve spisu vedeného pod sp. zn.: ODSH-1232/2020/Fä-3.

SPI-dálkový přístup (kopie dokumentů ve spisu ODSH-1232-2020-Fä-3.pdf Staženo: 16x | 24.02.2021

Regulace a porušení nočního klidu

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se regulace a porušení nočního klidu.

SPI-dálkový přístup (noční klid-výjimky).pdf Staženo: 22x | 18.02.2021

Umisťování nalezených a zatoulaných psů do útulku ve Dvoře Králové nad Labem

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se umisťování nalezených a zatoulaných psů do útulku ve Dvoře Králové nad Labem.

SPI-dálkový přístup (psí útulek).pdf Staženo: 122x | 15.02.2021

Exekuce vedené městem vůči nezletilým osobám

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se exekucí vedených městem Jaroměř vůči nezletilým osobám.

SPI-dálkový přístup (exekuce).pdf Staženo: 22x | 15.02.2021

Kopie vydaných rozhodnutí v rámci územního a stavebního řízení

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se kopií vydaných rozhodnutí v rámci územního a stavebního řízení.

SPI-dálkový přístup (kopie vydaných rozhodnutí v rámci územního a stavebního řízení).pdf Staženo: 20x | 27.01.2021

Seznam vydaných loveckých lístků

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) se vydaných loveckých lístků za období 2010-2020.

SPI-dálkový přístup (lovecké lístky).pdf Staženo: 19x | 27.01.2021

Převody obecního majetku

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se převodů obecního majetku. Bližší informace jsou uvedeny v přiloženém souboru.

SPI-dálkový přístup (převody obecního majetku).pdf Staženo: 44x | 11.01.2021

Více oblastí (MP, doprava, veřejné parky a zeleň, hrobová místa, byty, atd.

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost - odložení) týkající se více oblastí (Městské policie, dopravy, veřejných parků a zeleně, hrobových míst, bytů, …). Dne 12.11.2020 byl žadatel vyzván k doplnění žádosti. Žádost neobsahovala všechny náležitosti dané zákonem o svobodném přístupu k informacím. Z žádosti nebylo patrné, zda o ni žádá fyzická nebo právnická osoba. Vzhledem k tomu, že žádost nebyla ze strany žadatele doplněna, byla dne 16.12.2020 odložena.

SPI-dálkový přístup (více oblastí).pdf Staženo: 31x | 22.12.2020

Kopie přípisu ke kontrolnímu útržku z dodejky

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace) týkající se úplné kopie přípisu ke kontrolnímu útržku z dodejky č.j. MěÚJ/12509/2020 ze dne 29.10.2020.

SPI-dálkový přístup (kontrolní útržek z dodejky).pdf Staženo: 36x | 23.11.2020

Podněty na přestupkové řízení

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se podnětů na přestupkové řízení na pana JŠ. Zveřejněná informace je upravena (není zveřejněno celé jméno a příjmení).

SPI-dálkový přístup (přestupkové řízení).pdf Staženo: 35x | 11.11.2020

Pozemní stavby pro právnické osoby

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se pozemních staveb pro právnické osoby v období od 01.07.2020 do 30.09.2020.

SPI-dálkový přístup (pozemní stavby pro právnické osoby).pdf Staženo: 34x | 04.11.2020

Nezletilé děti a jejich svěření do péče

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se nezletilého/nezletilých dětí a jejich svěření do péče.

SPI-dálkový přístup (město Jaroměř-kolizní opatrovník).pdf Staženo: 37x | 22.10.2020

Jez v Heřmanicích

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se jezu v Heřmanicích.

SPI-dálkový přístup (jez v Heřmanicích).pdf Staženo: 53x | 02.09.2020

Sběr tříděného obalového odpadu za rok 2019

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se sběru tříděného obalového odpadu v obci za rok 2019.

SPI-dálkový přístup (sběr tříděného obalového odpadu).pdf Staženo: 48x | 14.08.2020

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

hospodaření MěU Jaroměř

TS Jaroměř

Zpravodaj

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

DALŠÍ WEBY MĚSTA

INVESTICE JaroměřCITY UPGRADE

el. objednání na úřad

stav objednání

Mapový portál

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Svazky obcí

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoDSO Kladská stezkaEuroregion Glacensis