Aktuality:

Středa 22. července 2020 celý den - všechny budovy Městského úřadu budou pro veřejnost uzavřeny z důvodu výpadku el. energie.

Prodloužení splatnosti nájemného za užívání nebytových prostor ve vlastnictví města Jaroměře

Změna provozu sběrného dvora od 20.04.2020 - podrobnosti zde.

Aktuální informace ke Coronaviru najdete zde.

Svozový kalendář na rok 2020 k přečtení i ke stažení k dispozici zde.

 Zkouška sirén - více informací

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Obsah

Způsob hodnocení investičních a neinvestičních projektů technické a dopravní infrastruktury

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se způsobu hodnocení investičních a neinvestičních projektů technické a dopravní infrastruktury.

SPI-dálkový přístup (způsob hodnocení investičních a neinvestičních projektů).pdf Staženo: 2x | 24.06.2020

Normovaný stav dančí a srnčí zvěře v honitbě Rožnov-Hustířany

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se normovaného stavu dančí a srnčí zvěře v honitbě Rožnov – Hustířany.

SPI-dálkový přístup (honitba Rožnov,Hustířany-normovaný stav).pdf Staženo: 3x | 16.06.2020

Přestupky na pozemku p. č. 4341/45 v k. ú. Jaroměř

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se porušování zákona (např. rušení nočního klidu, otevřené nezabezpečené ohniště potažmo požár, ekologické znečištění apod.) v průběhu roku 2020 na pozemku p. č. 4341/45 v k. ú. Jaroměř, jehož je žadatel vlastníkem.

SPI-dálkový přístup (přestupky - pozemek p.č. 4341-45).pdf Staženo: 7x | 09.06.2020

Sčítání zvěře pro rok 2020, plán lovu na rok 2020 a zda byl splněn plán lovu v roce 2019 v honitbě Rožnov – Hustířany

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se výsledků sčítání zvěře pro rok 2020, plánu lovu na rok 2020 a zda byl splněn plán lovu v roce 2019 v honitbě HS Rožnov – Hustířany.

SPI-dálkový přístup (honitba Rožnov,Hustířany).pdf Staženo: 4x | 09.06.2020

Seznam autoškol

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkajících se seznamu všech autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

SPI-dálkový přístup (seznam autoškol).pdf Staženo: 6x | 26.05.2020

Trestání úředníků při průtahu řízení a nepostupování v zákonných lhůtách

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se trestání úředníků při průtahu řízení a nepostupování v zákonných lhůtách. !!! Aktualizace zveřejněné informace dne 26.05.2020 - a to na základě stížnosti !!!

SPI-dálkový přístup (trestání úředníků)2.pdf Staženo: 8x | 26.05.2020

Počet zaměstnanců a zastupitelů, odpracovaných hodin, souhrn mezd a odměn, home office

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se počtu zaměstnanců úřadu (počet odpracovaných hodin, souhrn superhrubých mezd, home office), zaměstnanců samosprávného celku (počet odpracovaných hodin, souhrn superhrubých mezd, home office) a počtu zastupitelů (celkově vyplacené odměny).

SPI-dálkový přístup (počty zaměstnanců, úhrn mezd, home office).pdf Staženo: 11x | 30.04.2020

Kopie materiálů z jednání ZM

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se kopií materiálů z jednání Zastupitelstva města.

SPI-dálkový přístup (kopie materiálů ze ZM).pdf Staženo: 19x | 18.03.2020

Investiční plány města pro rok 2020-2022

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se investičních plánů města pro rok 2020 a seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí plánovaných na roky 2020-2022.

SPI-dálkový přístup (investiční akce 2020-2022).pdf Staženo: 24x | 10.03.2020

Využívání mediace v praxi OSPOD

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se využívání mediace v praxi OSPOD.

SPI-dálkový přístup (využití mediace v praxi OSPOD).pdf Staženo: 16x | 04.03.2020

Investiční akce "Obnova nábřežní zdi"

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se investiční akce města Jaroměř „Obnova nábřežní zdi“.

SPI-dálkový přístup (akce-Obnova nábřežní zdi).pdf Staženo: 14x | 04.03.2020

Měsíční plat a výše odměn

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zveřejňujeme doprovodnou informaci o níže přijaté žádosti a odpovědi na tuto žádost týkající se měsíčního platu, platebního výměru a výše mimořádných odměn.

SPI-dálkový přístup (platový výměr ředitele školy, výše odměn).pdf Staženo: 20x | 24.02.2020

Odpojování staveb od systému centrálního zásobování teplem

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se odpojování staveb od systému centrálního zásobování teplem na území města Jaroměř, popřípadě rozhodování posuzující důvody nepřipojení nových staveb k tomuto systému.

SPI-dálkový přístup (odpojování staveb od systému centrálního zásobování teplem).pdf Staženo: 21x | 23.01.2020

Vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se Odboru životního prostředí při vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry.

SPI-dálkový přístup (Vydávání koordinovaného stanoviska) - kopie.pdf Staženo: 36x | 22.11.2019

Materiál Zastupitelstva města - Komplexní pozemkové úpravy

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se materiálu komplexní pozemkové úpravy katastrálních území Jaroměř, Jezbiny, Josefov u Jaroměře, Semonice a Starý Ples, který byl projednáván v rámci bodu Různé na Zastupitelstvu města Jaroměře dne 25.09.2019.

SPI-dálkový přístup (komplexní pozemkové úpravy).pdf Staženo: 34x | 14.10.2019

Aktivní správci technické infrastruktury na území ORP Jaroměř

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se aktivních správců technické infrastruktury na území ORP Jaroměř.

SPI-dálkový přístup (aktivní správci technické infrastruktury).pdf Staženo: 38x | 09.10.2019

Kontroly správních spisů na ODSH

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se kontrol správních spisů na Odboru dopravy a silničního hospodářství (ODSH).

SPI-dálkový přístup (kontrola správních spisů na ODSH.pdf Staženo: 36x | 01.10.2019

Výběrové řízení - výroba a dodání smaltových uličních tabulí

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se veřejné zakázky na výrobu a dodání smaltových uličních tabulí.

SPI-dálkový přístup (VŘ-pouliční tabule).pdf Staženo: 37x | 01.10.2019

Výpis LHP (LHO) a kopie porostových map

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se výpisu LHP nebo LHO a kopie porostových map.

SPI-dálkový přístup (LHP, LHO).pdf Staženo: 43x | 11.09.2019

Výběrové řízení na dodávku a montáž kancelářského nábytku

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se veřejné zakázky na dodávku a montáž kancelářského nábytku (výzva č. 2/2019/OOVV).

SPI-dálkový přístup (VŘ-nábytek).pdf Staženo: 45x | 11.09.2019

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zpravodaj

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Internetové objednávání

ObjednávkyMonitoring

Další weby města

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Mapový portál

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Svazky obcí

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoDSO Kladská stezkaEuroregion Glacensis

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0