Aktuality:

Svozový kalendář odpadu na rok 2021 k přečtení i ke stažení k dispozici zde.

Od 1. ledna 2021 bude zahájen provoz kožní ambulance v 1. patře polikliniky, více zde.

Aktuální informace ke Coronaviru najdete zde.

 Zkouška sirén - více informací

Odbor dopravy a silničního hospodářství najdete nově na nám. Československé armády 49 (vchod z ul. Na Valech).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Číslo pro hlášení poruch veřejného osvětlení - 800 101 109 (více zde).

Místní poplatky v roce 2021 (za svoz komunálního odpadu, poplatek ze psů), info zde.

Přenos jednání ZM z 24.2.2021 od 15:30 na odkazu: https://youtu.be/E1hAIRCvNnM

Obsah

Umisťování nalezených a zatoulaných psů do útulku ve Dvoře Králové nad Labem - doplněná žádost

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se umisťování nalezených a zatoulaných psů do útulku ve Dvoře Králové nad Labem v letech 2020 a 2021 a evidence uhynulých zvířat.

SPI-dálkový přístup (psí útulek2).pdf Staženo: 0x | 24.02.2021

Kopie dokumentů - spis ODSH-1232/2020/Fä-3

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se kopií dokumentů ve spisu vedeného pod sp. zn.: ODSH-1232/2020/Fä-3.

SPI-dálkový přístup (kopie dokumentů ve spisu ODSH-1232-2020-Fä-3.pdf Staženo: 1x | 24.02.2021

Regulace a porušení nočního klidu

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se regulace a porušení nočního klidu.

SPI-dálkový přístup (noční klid-výjimky).pdf Staženo: 1x | 18.02.2021

Umisťování nalezených a zatoulaných psů do útulku ve Dvoře Králové nad Labem

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se umisťování nalezených a zatoulaných psů do útulku ve Dvoře Králové nad Labem.

SPI-dálkový přístup (psí útulek).pdf Staženo: 12x | 15.02.2021

Exekuce vedené městem vůči nezletilým osobám

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se exekucí vedených městem Jaroměř vůči nezletilým osobám.

SPI-dálkový přístup (exekuce).pdf Staženo: 5x | 15.02.2021

Kopie vydaných rozhodnutí v rámci územního a stavebního řízení

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se kopií vydaných rozhodnutí v rámci územního a stavebního řízení.

SPI-dálkový přístup (kopie vydaných rozhodnutí v rámci územního a stavebního řízení).pdf Staženo: 6x | 27.01.2021

Seznam vydaných loveckých lístků

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) se vydaných loveckých lístků za období 2010-2020.

SPI-dálkový přístup (lovecké lístky).pdf Staženo: 5x | 27.01.2021

Převody obecního majetku

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se převodů obecního majetku. Bližší informace jsou uvedeny v přiloženém souboru.

SPI-dálkový přístup (převody obecního majetku).pdf Staženo: 21x | 11.01.2021

Více oblastí (MP, doprava, veřejné parky a zeleň, hrobová místa, byty, atd.

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost - odložení) týkající se více oblastí (Městské policie, dopravy, veřejných parků a zeleně, hrobových míst, bytů, …). Dne 12.11.2020 byl žadatel vyzván k doplnění žádosti. Žádost neobsahovala všechny náležitosti dané zákonem o svobodném přístupu k informacím. Z žádosti nebylo patrné, zda o ni žádá fyzická nebo právnická osoba. Vzhledem k tomu, že žádost nebyla ze strany žadatele doplněna, byla dne 16.12.2020 odložena.

SPI-dálkový přístup (více oblastí).pdf Staženo: 19x | 22.12.2020

Kopie přípisu ke kontrolnímu útržku z dodejky

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace) týkající se úplné kopie přípisu ke kontrolnímu útržku z dodejky č.j. MěÚJ/12509/2020 ze dne 29.10.2020.

SPI-dálkový přístup (kontrolní útržek z dodejky).pdf Staženo: 20x | 23.11.2020

Podněty na přestupkové řízení

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se podnětů na přestupkové řízení na pana JŠ. Zveřejněná informace je upravena (není zveřejněno celé jméno a příjmení).

SPI-dálkový přístup (přestupkové řízení).pdf Staženo: 26x | 11.11.2020

Pozemní stavby pro právnické osoby

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se pozemních staveb pro právnické osoby v období od 01.07.2020 do 30.09.2020.

SPI-dálkový přístup (pozemní stavby pro právnické osoby).pdf Staženo: 26x | 04.11.2020

Nezletilé děti a jejich svěření do péče

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se nezletilého/nezletilých dětí a jejich svěření do péče.

SPI-dálkový přístup (město Jaroměř-kolizní opatrovník).pdf Staženo: 28x | 22.10.2020

Jez v Heřmanicích

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se jezu v Heřmanicích.

SPI-dálkový přístup (jez v Heřmanicích).pdf Staženo: 38x | 02.09.2020

Sběr tříděného obalového odpadu za rok 2019

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se sběru tříděného obalového odpadu v obci za rok 2019.

SPI-dálkový přístup (sběr tříděného obalového odpadu).pdf Staženo: 37x | 14.08.2020

Dokumenty dle stavebního zákona za období od 01.04.2020 do 30.06.2020

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí), a to ve formě kopií nebo jednoduchého přehledu vydaných Městským úřadem Jaroměř za období od 01.04.2020 až do 30.06.2020 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

SPI-dálkový přístup (dokumenty dle stavebního zákona).pdf Staženo: 45x | 10.08.2020

Závazná stanoviska - objekt zámku Chvalkovice

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se závazných stanovisek vydaných Odborem výstavby MěÚ Jaroměř ve věci objektu zámku Chvalkovice.

SPI-dálkový přístup (zámek Chvalkovice).pdf Staženo: 59x | 24.07.2020

Kopie dokumentu - nakládání s odpady vzniklými při stavbě Dopravního terminálu

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se kopie dokumentu, kterým město Jaroměř doložilo stavebnímu úřadu nakládání s odpady vzniklými při stavbě Dopravního terminálu Jaroměř.

SPI-dálkový přístup (nakládání s odpady-Dopravní terminál).pdf Staženo: 41x | 15.07.2020

Ověřování osoby žadatele

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se ověřování osoby žadatele v rámci obecního řízení (zákon o obcích) v období od 01.06.2017 do 01.06.2020.

SPI-dálkový přístup (ověřování osoby).pdf Staženo: 54x | 15.07.2020

Způsob hodnocení investičních a neinvestičních projektů technické a dopravní infrastruktury

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se způsobu hodnocení investičních a neinvestičních projektů technické a dopravní infrastruktury.

SPI-dálkový přístup (způsob hodnocení investičních a neinvestičních projektů).pdf Staženo: 46x | 24.06.2020

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zpravodaj

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

DALŠÍ WEBY MĚSTA

INVESTICE JaroměřCITY UPGRADE

Mapový portál

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Svazky obcí

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoDSO Kladská stezkaEuroregion Glacensis