Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

návrhu rozpočtu města Jaroměř na rok 2022

MĚSTO JAROMĚŘ

Návrh rozpočtu na rok 2022

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, předkládám návrh rozpočtu města Jaroměře na rok 2022, který bude projednáván na ZM dne 15.12.2021.

Občané se mohou k návrhu vyjádřit písemně do 10.12.2021 doručením na podatelnu MÚ v Jaroměři, případně přímo na jednání ZM dne 15.12.2021.

Rozpočet na rok 2022 byl zpracován na základě předložených požadavků, s přihlédnutím k čerpání a potřebám rozpočtu roku 2021. Do rozpočtu byly zahrnuty platby, které nás zavazují z předcházejících období jako splátky úvěrů, dlouhodobé dotace atd. Rozpočet řeší vztah města a jeho 11-ti zřízených příspěvkových organizací, organizačních složek, orgánů města a společností založených městem. Schválený rozpočet na rok 2021 a rozpočet po změnách na rok 2021 je k dispozici na www.monitor.statnipokladna.cz.

Rozpočet je navrhován u příjmů ve výši 294 076 tis. Kč (daňové příjmy 192 630 tis Kč, nedaňové příjmy 50 619 tis. Kč, kapitálové příjmy 0 tis. Kč, transfery 50 827 tis. Kč), výdaje ve výši 363 636 tis. Kč (běžné výdaje 325 137 tis. Kč a kapitálové výdaje 38 499 tis. Kč), splátky úvěrů ve výši 26 033 tis. Kč, zapojení volných prostředků z minulých let 80 273 tis. Kč.

Do rozpočtu byly zařazeny akce, které přecházejí z rozpočtu roku 2021 do rozpočtu roku 2022 v celkové výši 21 720 tis. Kč.

Zařazení dalších akcí bude provedeno rozpočtovým opatřením na 1. jednání ZM v roce 2022 podle výše zůstatku finančních prostředků k 31.12.2021 a převodu dalších nedokončených akcí z roku 2021 do roku 2022 a podmínek schváleného státního rozpočtu.

Návrh rozpočtu na rok 2022 je zveřejněn na webových stránkách města Jaroměře v sekci úřední deska, do jeho listinné podoby je možné nahlédnout na OPF, kancelář č. 112,1. patro.

V Jaroměři dne 29.11.2021

zpracovala: Neumannová Iveta, vedoucí odboru plánovacího a finančního

 

návrh rozpočtu na rok 2022 - zveřejnění.pdf (773.33 kB)

 

Datum sejmutí: 15. 12. 2021 Zodpovídá: Iveta Neumannová

Co by Vás mohlo zajímat ?