Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Opatření obecné povahy - Vydání Změny č. 1 Územního plánu Jaroměř

Vydání Změny č. 1 Územního plánu Jaroměř a úplné znění územního plánu, kterým se mění Územní plán Jaroměř vydaný dne 27.06.2017 usnesením zastupitelstva č. 0187-04-2017-VYST-ZM.

Opatření obecné povahy

Textová část změny č. 1

Výkres základního členění území změny č. 1 - legenda

Výkres základního členění území změny č. 1 - výřez 1

Výkres základního členění území změny č. 1 - výřez 2

Výkres základního členění území změny č. 1 - výřez 3

Výkres základního členění území změny č. 1 - výřez 4

Výkres základního členění území změny č. 1 - výřez 5

Výkres základního členění území změny č. 1 - výřez 6

Hlavní výkres změny č. 1 - legenda

Hlavní výkres změny č. 1 - výřez 1

Hlavní výkres změny č. 1 - výřez 2

Hlavní výkres změny č. 1 - výřez 3

Hlavní výkres změny č. 1 - výřez 4

Hlavní výkres změny č. 1 - výřez 5

Hlavní výkres změny č. 1 - výřez 6

Schéma plánu charakterů změny č. 1 - legenda

Schéma plánu charakterů změny č. 1 - výřez 1

Textová část odůvodnění změny č. 1

Text územního plánu s vyznačením změn

Koordinační výkres změny č. 1 - legenda

Koordinační výkres změny č. 1 - výřez 1

Koordinační výkres změny č. 1 - výřez 2

Koordinační výkres změny č. 1 - výřez 3

Koordinační výkres změny č. 1 - výřez 4

Koordinační výkres změny č. 1 - výřez 5

Koordinační výkres změny č. 1 - výřez 6

 

 

Úplné znění - Územní plán Jaroměř po vydání změny č. 1

Textová část územního plánu Jaroměř

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Schéma uspořádání zeleně a veřejných prostranství

Schéma plánu charakterů

Koordinační výkres

 

Datum sejmutí: 1. 8. 2020 Zodpovídá: Pavel Rydval DiS.

Co by Vás mohlo zajímat ?