Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Právní předpis č. 01 - Organizační řád

Organizační řád Městského úřadu Jaroměř je právním předpisem, který upravuje organizační systém jako celek, dále upravuje základní zásady činnosti a metody řízení MěÚ, pravomoc, působnost, příslušnost a rozdělení činností mezi orgány města a jednotlivými organizačními útvary MěÚ, jejich vzájemné vztahy a vztahy k právnickým osobám, které zakládá nebo zřizuje město Jaroměř.

Právní předpis č. 01 - Organizační řád (aktualizace k 01.03.2019)

Zodpovídá: Ing. Michaela Skovajsová

Co by Vás mohlo zajímat ?