Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Právní předpis č. 02 - Pracovní řád

Tajemník Městského úřadu Jaroměř podle ustanovení § 110 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění platných změn, v souladu se zákonným zmocněním v ustanovení § 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“) a v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění (dále „zákon o úřednících“), vydal dne 18.04.2007, který je aktualizován k 15.05.2012 a v plném a upraveném znění zní takto:

Čl. I.
Rozsah platnosti

  1. Tento Pracovní řád je závazný pro všechny zaměstnance města Jaroměř zařazené podle ustanovení § 109 odst. 1 zákona o obcích do Městského úřadu Jaroměř (dále jen „zaměstnanci“).
  2. Pracovní řád blíže rozvádí v souladu s platnými právními předpisy práva a povinnosti zaměstnanců dle zvláštních podmínek u města Jaroměř ( dále jen „zaměstnavatel“).
  3. Ustanovení Pracovního řádu platí i pro osoby činné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Právní předpis č. 02 (Platnost od 16.05.2012)

Zodpovídá: Ing. Michaela Skovajsová

Co by Vás mohlo zajímat ?