Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Právní předpis č. 03 - Spisový řád

Spisový řád je závazný pro Městský úřad Jaroměř (dále jen " úřad"). Je vydán tajemnicí podle ustanovení § 110 odst. 4 písm. e) zákona č . 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) , ve znění pozdějších předpisů , a zpracován podle ustanovení § 66 zákona č . 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a podle vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.

Právní předpis č. 03 - Spisový řád

 

Zodpovídá: Ing. Michaela Skovajsová

Co by Vás mohlo zajímat ?