Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Právní předpis č. 05 - Zásady vedení účetnictví, oběhu účetních dokladů a účetních písemností

RM Jaroměř vydává v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích pro zajištění ustanovení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve zněn í platných předpisů, tyto zásady, kleré jsou závazné pro všechny zaměstnance města, jeho organizačních složek, městské policie, kteří vystavují, kontrolují, zpracovávají a schvalují účetní doklady.
Organizační složky hospodaří jménem svého zřizovatele, nejsou účetní jednotkou.

Právní předpis č. 5 (platnost od 01.07.2021) (27.04 MB)

Datum sejmutí: 31. 7. 2031 Zodpovídá: Iveta Neumannová

Co by Vás mohlo zajímat ?