Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Právní předpis č. 07 - Zásady pro využívání Fondu rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře

Město Jaroměř má veřejný zájem, aby se na jeho územi zlepšovala kvalita bydlení a vzhled staveb. Za tímto účelem zřizuje "Fond rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře" (dále jen fond). Tento fond slouží k poskytování zápůjček pro společenství vlastníků a vlastníky staveb na územím města Jaroměře za účelem jejich rekonstrukce a
modemizace a vybudování nových jednotek (se způsobem využití byt) vymezených podle občanského zákoníku a jednotek (se způsobem využití byt) vymezených podle zákona o vlastnictví bytů a to podle pravidel a podmínek, které jsou stanoveny těmito zásadami. Správu fondu zajišťuje odbor plánovací a finanční MěÚ v Jaroměři( dále jen OPF). Fond je veden na samostatném účtu.

Právní předpis č. 07 (Platnost od 01.02.2020)

Zodpovídá: Iveta Neumannová

Co by Vás mohlo zajímat ?