Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Právní předpis č. 15 - Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků

Povinnost inventarizace majetku a závazků je zakotvena v ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o účetnictví"), a to způsobem stanoveným v ustanovení § 29 a § 30 zákona o účetnictví.

Inventarizace majetku a závazků je jednou z podmínek zabezpečujících průkaznost účetnictví. Prováděcím předpisem k zákonu o účetnictví je vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen "prováděcí vyhláška"), která upravuje organizační zajištění a způsob provedení inventarizace. U vybraného majetku se inventarizace řídí vyhláškou č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně sbírek").

Úkolem Právního předpisu č. 15 - Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků (dále jen "Směrnice"), je stanovit jednotné zásady a postupy pro provádění inventarizace majetku a závazků města Jaroměře (dále jen "město").

Tato Směrnice upravuje provádění inventarizace veškerého majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv (vlastních zdrojů a rezerv), podrozvahových účtů a ostatní evidence.

Právní předpis č. 15 (Platnost od 01.10.2018)

Zodpovídá: Ing. Jan Žíla

Co by Vás mohlo zajímat ?