Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Právní předpis č. 19 - Směrnice o schvalování účetních závěrek

Tato směmice upravuje postup při schvalování účetních závěrek města Jaroměře (dále "město") a jeho příspěvkových organizací (dále "PO") v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platných předpisů (dále "zákon" a prováděcí vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích a schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jed notek (dále "vyhláška").

Právní předpis č. 19 (Platnost od 01.09.2014)

Zodpovídá: Iveta Neumannová

Co by Vás mohlo zajímat ?