Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Právní předpis č. 37 - Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

V souladu s ustanovením § 110 odst. 4 písmeno e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění tajemník MěÚ Jaroměř vydává Směrnici pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen "směrnice").
Obsah a náplň této směrnice byl vytvořen na základě zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a dalších legislativních norem, zejména zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce a jeho ustanovení § 104 a dále v souladu s Nařízením vlády č. 495/2001 Sb. v platném znění, kde se stanoví rozsah a bližší podmínky pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví, jakož i s přihlédnutím ke směrnicím Rady Evropských společenství č. 89/6561EHS a č. 89/391 EHS. Obsah a náplň této směrnice je závazná pro všechny zaměstnance města Jaroměř.

Právní předpis č. 37

Zodpovídá: Ing. Michaela Skovajsová

Co by Vás mohlo zajímat ?