Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Právní předpis č. 39 - Zásady města Jaroměře pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města na účel určený v žádosti žadatele

Zásady upravují postup města Jaroměře, jako poskytovatele dotací nebo návratných finančních výpomocí (dále jen "poskytovatel"), a jeho orgánů, žadatelů a příjemců dotace nebo návratné finanční výpomoci při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí (dále jen "NFV") z ročního rozpočtu poskytovatele fyzickým a právnickým osobám dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů , ve znění pozdějších předpisů (dále jen "z. č.
250/2000 Sb."). Těmito Zásadami nejsou dotčeny postupy a požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy .

Právní předpis č. 39

Zodpovídá: Ing. Michaela Skovajsová

Co by Vás mohlo zajímat ?