Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Právní předpis č. 45 - Provozní řád Informačního systému Městského úřadu Jaroměř

Městský úřad Jaroměř vydává tento právní předpis v souladu s těmito předpisy:

  • a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů" nebo "GDPR"), a předpisy právního řádu České republiky upravující zpracování a ochranu osobních údajů,
  • b) zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.


Tento předpis je vydán pro zajištění ochrany osobních údajů a dalších informací, zpracovávaných v informačních komunikačních technologiích úřadu. Předpis upravuje technická a organizační opatření k zajištění zpracování a ochrany s cílem zajištění jednotného postupu v podmínkách Městského úřadu Jaroměř.

Předpis současně stanovuje práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců při používání prostředků ICT.

Dokument je neveřejný (Platnost od 25.05.2018)

Zodpovídá:

Co by Vás mohlo zajímat ?