Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Schválený závěrečný účet města za rok 2021.

schválený závěrečný účet 2021.docx (202.27 kB)

zveřejnění ZÚ za rok 2021.docx (12.82 kB)

příloha č. 1 - FIN2-12.pdf (2.24 MB)

příloha č. 2 - sledování závazných ukazatelů rozpočtu.pdf (506.02 kB)

příloha č. 3 - závazný ukazatel - mzdové limity.pdf (206.74 kB)

příloha č. 4 - výkaz zisku a ztráty.pdf (2.17 MB)

příloha č. 5 - rozvaha.pdf (2.71 MB)

příloha č. 6 - příloha.pdf (5.23 MB)

příloha č. 7 - přehled o změnách vlastního kapitálu.pdf (1.1 MB)

příloha č. 8 - přehled o peněžních tocích.pdf (1.17 MB)

příloha č. 9 - údaje o poskytnutých garancích.pdf (1.15 MB)

příloha č. 10 - inventarizační zpráva za rok 2021.pdf (3.55 MB)

příloha č. 11 - zpráva o přezkoumání hospodaření.pdf (5.71 MB)

příloha č. 12 - poměrové ukazatele.pdf (58.15 kB)

příloha č. 13 - přehled přijatých transferů a dotací.pdf (332.83 kB)

příloha č. 14a - poskytnuté transfery z rozpočtu města - OSVZ.pdf (338.63 kB)

příloha č. 14b - poskytnuté transfery - programy OSKT.pdf (616.91 kB)

příloha č. 14c - poskytnuté transfery - ostatní OSKT.pdf (744.77 kB)

příloha č. 14d - poskytnuté transfery - akce OSKT.pdf (587.28 kB)

příloha č. 14e - poskytnuté transfery z rozpočtu města - OMM.pdf (648.55 kB)

příloha č. 14f - poskytnuté dary - OSVZ.pdf (489.16 kB)

příloha č. 14g - poskytnuté transfery z rozpočtu města - ODSH+OPF.pdf (785.11 kB)

příloha č. 14h - poskytnuté dary - OŠKT.pdf (435.92 kB)

příloha č. 15 - výkazy 2021 MěVAK s.r.o..pdf (67.27 kB)

příloha č. 16 - výkazy 2021 Energetika s.r.o..pdf (61.44 kB)

příloha č. 17 - Výkazy 2021 Městské lesy s.r.o..pdf (2.59 MB)

Zodpovídá: Iveta Neumannová

Co by Vás mohlo zajímat ?