Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM - „Pevnost Josefov – obnova vnějšího pláště Bastionu IX“

 

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM (498.78 kB)

Stavební úpravy a udržovací práce „Pevnost Josefov – obnova vnějšího pláště Bastionu IX“,
obsahující stavební úpravy - udržovací práce budov nemovité kulturní památky „městské opevnění II., Horní pevnost“, č. rejstříkové ÚSKP ČR 30086/6-1671, resp. její části „bastion IX. s kasematy a obezdívkami, včetně části přilehlých kurtin“ na pozemku st.p.č. 362/2 v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, p.p.č. 364/1 v druhu pozemku ostatní plocha v katastrálním území Josefov u Jaroměře a na území Městské památkové rezervace Josefov, prohlášené výnosem Ministerstva kultury ČSR ze dne 21.12.1987, č.j. 16417/87-VI/l (dále jen „stavba“), v rozsahu: dokončení stavby do 09.12.2021 – nově do 31.12.2026.

 

Datum sejmutí: 8. 12. 2022 Zodpovídá: Petra Harbichová DiS.

Co by Vás mohlo zajímat ?