Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Závěrečný účet 2014

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., a zákonem č. 128/2000 Sb., oba v platném znění, předkládáme návrh závěrečného účtu města Jaroměře za rok 2014.

Závěrečný účet má přiložen výkazy města zpracované k 31.12.2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dle zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do 15.5.2015 na odboru plánovacím a finančním MěÚ Jaroměř nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Závěrečný účet města bude projednáván na zastupitelstvu dne 19.5.2015.

Závěrečný účet 2014

Zodpovídá: Iveta Neumannová

Co by Vás mohlo zajímat ?