Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Závěrečný účet 2015

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, oba v platném znění, předkládám návrh závěrečného účtu města Jaroměře za rok 2015.

Závěrečný účet je zveřejněný na elektronické úřední desce města Jaroměře včetně všech výkazů města zpracovaných k 31. 12. 2015 a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dle zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do 15. 4. 2016 na odbor plánovací a finanční MÚ v Jaroměři nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Závěrečný účet města bude projednáván na zastupitelstvu dne 19. 4. 2016.

V Jaroměři dne 30. 3. 2016
Předkládá: Křižánková St., vedoucí odboru plánovacího a finančního

Závěrečný účet 2015

Zodpovídá: Iveta Neumannová

Co by Vás mohlo zajímat ?