Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Závěrečný účet města Jaroměře za rok 2019

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, oba v platném znění, oznamuji tímto, že Závěrečný účet města Jaroměře za rok 2019 byl projednán a schválen ZM dne 24. 06. 2020. 

Schválený Závěrečný účet je zveřejněn na internetových stránkách města Jaroměře v sekci úřední deska – hospodaření města, a to včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.

Do listinné podoby schváleného Závěrečného účtu města Jaroměře včetně všech jeho příloh je možno nahlédnout na odboru plánovacím a finančním Městského úřadu  Jaroměř, nám. Československé armády 16, číslo dveří 112

 
V Jaroměři dne 07.07.2020    

Iveta Neumannová, v.r.
vedoucí odboru plánovacího a finančního    

Příloha č.1

Příloha č.2

Příloha č.2a

Příloha č.3

Příloha č.4

Příloha č.5

Příloha č.6

Příloha č.7

Příloha č.8

Příloha č.9

Příloha č.10

Příloha č.11

Závěrečný účet

 

Zodpovídá: Iveta Neumannová

Co by Vás mohlo zajímat ?