Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Závěrečný účet města Jaroměře za rok 2020

Město Jaroměř, IČ 00272728


ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JAROMĚŘE ZA ROK 2020


V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, oba v platném znění, oznamuji tímto, že Závěrečný účet města Jaroměře za rok 2020 byl projednán a schválen ZM dne 23. 06. 2021.


Schválený Závěrečný účet je zveřejněn na internetových stránkách města Jaroměře v sekci úřední deska – hospodaření města, a to včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.
Do listinné podoby schváleného Závěrečného účtu města Jaroměře včetně všech jeho příloh je možno nahlédnout na odboru plánovacím a finančním Městského úřadu Jaroměř, nám. Československé armády 16, číslo dveří 112.

V Jaroměři dne 30.06.2021
Iveta Neumannová, v.r.
vedoucí odboru plánovacího a finančního

 

001_schválený závěrečný účet 2020.pdf (1.03 MB)

002_příloha č. 1 ZU - FIN2-12.pdf (269.47 kB)

003_příloha č. 2 ZU - sledování závazných ukazatelů rozpočtu 2020.pdf (715.16 kB)

004_příloha č. 3 ZU - plnění závazných ukazatelů mzdových limitů 2020.pdf (255.11 kB)

005_příloha č. 4 ZU - VZZ 2020.pdf (132.62 kB)

006_příloha č. 5 ZU - rozvaha 2020.pdf (137.54 kB)

007_příloha č. 6 ZU - příloha 2020.pdf (161.83 kB)

008_příloha č. 7 ZU - přehled o změnách kapitálu 2020.pdf (113.06 kB)

009_příloha č. 8 ZU - přehled o peněžních tocích 2020.pdf (114.83 kB)

010_příloha č. 9 ZU - údaje o poskytovaných garancích 2020.pdf (112.88 kB)

011_inventarizační zpráva anonymizovaná.pdf (2.54 MB)

012_příloha č. 12 ZU - poměrové ukazatele 2020.pdf (58.74 kB)

013_Zpráva o přezkoumání anonymizovaná.pdf (9.5 MB)

 

 

Zodpovídá: Iveta Neumannová

Co by Vás mohlo zajímat ?