Aktuality:

Příští jednání Zastupitelstva města se koná ve středu 19. prosince v 15:30 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Jaroměři (program zde).

Tyršův most (pod náměstím směrem k Tescu) je od 30. listopadu opět otevřen. Provoz bez omezení.

Upozorňujeme na nové znění vyhlášek města o místních poplatcích od 1.1.2019, více zde, vyhlášky najdete na úřední desce v části "Obecně závazné vyhlášky a nařízení"

Upozorňujeme občany, že v pondělí dne 31. prosince 2018 bude Městský úřad Jaroměř uzavřen.

Sběrný dvůr na jaroměřských Valech bude v období vánočních svátků uzavřen - více zde.

Svoz biomasy v roce 2018 byl ukončen 19. listopadu.

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Upozornění občanům města

Typ: ostatní
Od 1. ledna 2019 vstupují v platnost nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závaznou vyhláškou města Jaroměře č. 6/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dochází ke změně v části osvobození od placení poplatku následovně:

  • zaniká osvobození pro poplatníky s trvalým pobytem v sídle ohlašovny
  • zaniká osvobození pro poplatníky, kteří se v jiné obci podílejí na úhradě za likvidaci komunálního odpadu

Roční sazba poplatku 400 Kč za osobu se nemění.

Místní poplatek ze psů

Obecně závaznou vyhláškou města Jaroměře č. 7/2018 o místním poplatku ze psů, dochází ke změně v části osvobození od placení poplatku následovně:

  • zaniká osvobození pro držitele psa s trvalým pobytem v sídle ohlašovny
  • zaniká nižší sazba pro ulice V Hruštičkách, Do Končin a v části ulice Velichovská

Nově jsou sazby poplatku za kalendářní rok stanoveny takto:

  • 100 Kč za psa držitele v části města Semonice, Starý Ples, Jezbiny, Dolní Dolce, v ulicích Brdce, Na Brdcích, Polcovský dvůr, v části ul. Velichovská (dle přílohy č. 1 OZV), v části ulice Náchodská (dle přílohy č. 2 a 3 OZV)
  • 400 Kč za psa držitele v rodinném domě kromě případů uvedených v písm. a) a za psa držitele s trvalým pobytem v sídle ohlašovny
  • 1.000 Kč za psa držitele v bytovém domě kromě případů uvedených v písm. a)
  • 1.500 Kč za psa držitele, kterým je právnická osoba nebo fyzická podnikající osoba
  • 100 Kč za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu.

Upozorňujeme poplatníky s trvalým pobytem v ulicích V Hruštičkách, Do Končin a Velichovská, kterým se od 1.1.2019 zvyšuje sazba poplatku na 400 Kč, že mohou využít snížené sazby poplatku z titulu poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, pokud je jejich jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu, avšak tuto skutečnost jsou povinni ohlásit nejpozději do 15. ledna 2019. (tiskopis je k dispozici na Městském úřadu, odbor plánovací a finanční, kancelář č. 111, pí Čižinská, případně na webových stránkách města v sekci Městský úřad-odbory MÚ-odbor plánovací a finanční-žádosti a formuláře

Nové vyhlášky města Jaroměře včetně příloh najdete na webových stránkách města (https://www.jaromerjosefov.cz/mesto/urednideska/ - v sekci obecně závazné vyhlášky a nařízení)

Iveta Neumannová, vedoucí odboru plánovacího a finančního


Vytvořeno: 10. 10. 2018
Poslední aktualizace: 10. 10. 2018 09:33

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zpravodaj

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Internetové objednávání

Objednávání na určitý termínAktuální stav na přepážkách

Další weby města

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Mapový portál

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Svazky obcí

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0