Aktuality:

Rada města schválila pro rok 2019 mimořádný svoz komunálního odpadu v letních měsících každý týden.

Nepřetržitá výluka vlakového spojení ze stanice Jaroměř ve dnech 24.7. - 14.12.2019. Podrobnosti zdezde.

Změna Ceníku parkovného na náměstí ČSA od 01.07.2019.

Festival Brutal Assault se letos koná ve dnech 7.-10. srpna.

Svoz biomasy v roce 2019 bude prováděn v období od 25. března do 11. listopadu.

Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2019 najdete mezi dokumenty odboru životního prostředí.

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Pravidelná zkouška sirén - více informací

Obsah

Seznam dotčených ulic a jejich nové názvy

Typ: ostatní
Počty nemovitostí, občanů a firem, kterých se přejmenování dotkne

Odstranění duplicitních názvů ulic

V souvislosti s celostátním zaváděním základních registrů bylo město Jaroměř vyzváno, aby odstranilo shodné názvy ulic na svém území, tedy ve všech katastrálních územích, které zahrnuje.

Město Jaroměř obdrželo Výzvu k odstranění shodných názvů ulic na svém území, kterou podal Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) jako správce základního registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN). Z výzvy vyplynulo, že se na území města Jaroměř nacházejí ulice, které mají v různých částech města shodný název. Tento duplicitní stav je v rozporu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (zákon o obcích).

Na základě této výzvy odbor výstavby Městského úřadu Jaroměř provedl kontrolu následujících duplicit názvů ulic:

 • Hradecká (část města Dolní Dolce, Jezbiny a Pražské Předměstí)
 • 5. května (část města Jakubské Předměstí a Josefov)
 • Novoměstská (část města Jakubské Předměstí a Josefov)
 • Příčná (část města Cihelny, Josefov a Pražské Předměstí)
 • Husova (část města Josefov a Pražské Předměstí)
 • Jiráskova (část města Josefov a Pražské Předměstí)
 • Lužická (část města Josefov a Pražské Předměstí)
 • Palackého (část města Jakubské Předměstí a Josefov)

Na základě této kontroly vyplynulo, že ulici Hradeckou není nutné přejmenovat, neboť se jedná o ulici, která průběžně prochází přes více částí města jako jeden celek. U ostatních sedmi ulic město muselo přistoupit k odstranění shodných názvů, neboť se jedná o případ ulic, které mají v různých částech města shodný název.

Z těchto důvodů zastupitelstvo města Jaroměř na svém VIII. zasedání dne 19.05.2015 rozhodlo o ponechání názvu ulice Hradecká, která prochází částmi města Dolní Dolce, Jezbiny a Pražské Předměstí a dále rozhodlo o změně sedmi názvů ulic na území města Jaroměř, a to:

 • s účinností od 1. února 2016 v částech města Jaroměř:
  • ulice 5. května (Jakubské Předměstí) na ulici Legionářskou
  • ulice Novoměstská (Jakubské Předměstí) na ulici Na Pácaltce
  • ulice Příčná (Cihelny a Pražské Předměstí) na ulici Šustilova
 • s účinností od 1. března 2016 v městské části Josefov:
  • ulice Husova (Josefov) na ulici Traxlerova
  • ulice Jiráskova (Josefov) na ulici Guldova
  • ulice Lužická (Josefov) na ulici Kpt. Kroužela
  • ulice Palackého (Josefov) na ulici Kracíkova

Město si uvědomuje o tom, že tato změna bude mít dopad zejména na občany, změna se však dotkne o dalších subjektů. Při rozhodování citlivé otázky o tom, které ulice a v kterých částech města budou muset být v konečném důsledku přejmenovány, byla uplatněna zásada, aby se změna dotkla co možná nejmenšího počtu občanů města, ale i jiných dotčených subjektů.

Přesto se změna dotkne přibližně 360 občanů a více než 60 podnikatelů. Z tohoto důvodu byla účinnost přejmenování ulic odložena na první čtvrtletí roku 2016, jak je uvedeno výše. Tímto opatřením vznikne dostatečný prostor pro informování všech dotčených osob, ale i širší veřejnosti. Zároveň je tím vytvořen prostor na to, aby městský úřad tyto schválené změny připravil na zavedení do základních registrů, a aby provedl další nezbytné kroky s tím spojené včetně zajištění výše uvedeného informování dotčených osob a širší veřejnosti.

Co je přínosem této změny?

Přínosem provedených změn v jednoznačném pojmenování jednotlivých ulic kromě správného doručování zásilek usnadní zejména práci základním složkám integrovaného záchranného systému, tedy Policii ČR, hasičskému záchrannému sboru ČR a zdravotnické záchranné službě.

Seznam dotčených ulic s uvedením počtu čísel popisných, trvalých pobytů a sídel či míst k podnikání

Přílohou tohoto článku je tabulka s uvedením počtu čísel popisných, občanů s trvalým pobytem a sídel podnikání fyzických i právnických osob.
Jednotlivé číselné údaje uvedené v tabulce byly platné v době přípravy materiálu do zastupitelstva města Jaroměř, tedy cca v dubnu 2015.

Jak vznikly nové názvy ulic?

Nové názvy ulic byly navrženy zejména ve spolupráci se stavební a regenerační a konverzní komisí rady města, současně s osadním výborem Josefova a městským muzeem, přičemž o konečném názvu ulic rozhodlo zastupitelstvo města Jaroměř na svém VIII. zasedání dne 19.05.2015. Název ulice Legionářská byl zvolen s ohledem na obdobné názvy sousedních ulic v této části města (Obránců Míru, Partyzánská, Českého odboje apod.). Ulice Na Pácaltce bude pojmenována po významné osobnosti města Jaroměř Václavu Pácaltovi, který byl hostinským, kronikářem, historikem a v letech 1900-1910 i starostou města Jaroměř, navíc se jedná o název, který je v této lokalitě již zažitý. Ulice Šustilova bude rovněž pojmenována po významném rodákovi z Jaroměře Vratislavu Šustilovi, který působil jako umělecký a dokumentární fotograf. Ulice Traxlerova v Josefově bude pojmenována po prvním purkmistrovi svobodného města Josefov Josefu Traxlerovi. Guldova ulice ponese název po rodákovi z Josefova Františku Guldovi, který byl rovněž významným fotografem a v Josefově působil ve svém fotografickém ateliéru, jenž mimo jiné získal titul císařského a královského dvorního fotografa. Ulice Kpt. Kroužela bude rovněž pojmenována po významném rodákovi z Jaroměře, Kpt. Bohuslavu Krouželovi, který v roce 1939 uprchl do Anglie, a který následně bojoval u Tobruku v severní Africe, zúčastnil se v Československé brigádě invaze do Francie a byl osobním strážcem prezidenta Edvarda Beneše. V ulici Lužická se po jeho smrti konalo v roce 1975 rozloučení před domem jeho rodičů s dnešním číslem popisným 159. Ulice Kracíkova bude pojmenována po významném rodákovi Josefova Karlu Kracíkovi, který působil jako impresário, osvětový pracovník a redaktor.

Pod článkem naleznete výřezy map s vyznačenými novými názvy přejmenovaných ulic.

Počty dotčených parametrů v ulicích se shodným názvem

Jaroměř - CihelnyJaroměř - Jakubské předměstíJosefov - LužickáJosefov

 

 


Vytvořeno: 1. 10. 2015
Poslední aktualizace: 1. 10. 2015 00:00

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zpravodaj

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoInstagram

Internetové objednávání

Objednávání na určitý termínAktuální stav na přepážkách

Další weby města

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Mapový portál

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Svazky obcí

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoDSO Kladská stezkaEuroregion Glacensis

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0