Jaroměř - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Adresy

nám. Československé armády 3
55101, Jaroměř
Hlavní, Návštěvní
nám. Československé armády 16
55101, Jaroměř
Korespondenční

Osoby

Ing. Michal Měšťan

Vedoucí odboru. Řídí činnost jednotlivých pracovníků, kontroluje vydávání všech rozhodnutí před provedením čistopisu a tato rozhodnutí následně podepisuje, řeší spory mezi účastníky a úřadem.

Roman Waldhauser

Vedoucí oddělení stavebního úřadu a zástupce vedoucího odboru. Vykonává činnost stavebního úřadu v rozsahu jeho celého správního území, zejména řízení o dělení a scelování pozemků.

Dita Ducháčková, DiS.

Vykonává činnost stavebního úřadu v rozsahu jeho celého správního území.

Petr Kunst

Vykonává činnost stavebního úřadu v rozsahu jeho celého správního území, zejména však žádosti právnických osob a fyzických osob podnikajících v katastrálním území Jaroměř, Jezbiny a Semonice.

Bc. Lukáš Souček

Vykonává činnost stavebního úřadu v rozsahu jeho celého správního území

Jana Vágnerová

Vykonává činnost stavebního úřadu v rozsahu jeho celého správního území, zejména však žádosti právnických osob a fyzických osob podnikajících v katastrálním území Josefov u Jaroměře a Starý Ples.

Petra Harbichová, DiS.

Administrativní pracovník. Pořizuje výpisy z katastru nemovitostí, vede archiv stavebního úřadu. Vyřizuje jednoduchá řízení.

Mgr. Luděk Havlíček

Vykonává činnost úřadu územního plánování v rozsahu pořizování územně plánovacích dokumentací, územních studií, územně analytických podkladů a zpracovává závazná stanoviska podle § 96b stavebního zákona.
Telefon: +420 491 847 107

Ondřej Hlušička

Vykonává činnost úřadu územního plánování v rozsahu pořizování územně plánovacích dokumentací a územních studií a zpracovává závazná stanoviska podle § 96b stavebního zákona.

Pavel Rydval, DiS.

Vykonává činnost úřadu územního plánování v rozsahu pořizování územně plánovacích dokumentací, územních studií, územně analytických podkladů a zpracovává závazná stanoviska podle § 96b stavebního zákona.

Bc. Denisa Kroupová

Vykonává činnost prvoinstančního orgánu státní památkové péče včetně evidence válečných hrobů.

Jiří Svatoš

Vykonává činnost prvoinstančního orgánu státní památkové péče včetně evidence válečných hrobů.