Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Město Jaroměř zřizuje v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, úřední desku a elektronickou úřední desku.

Úřední deska je umístěna při vstupu do náměstí u Sportbaru Starwin (naproti poště).
Umístění úřední desky na mapě města.

Na elektronické úřední desce zveřejňujeme obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Elektronická úřední deska je rozdělena do kategorií podle druhů. V rámci jednotlivých kategorií je možné řadit písemnosti dle data zveřejnění nebo abecedně.

K dispozici je rovněž archiv zveřejněných písemností, pokud hledaný dokument nemůžete najít, zkuste se podívat do archivu. Dokumenty v něm jsou rozděleny do stejných kategorií a členěny podle let, kdy rozhodující je datum vložení na úřední desku.


Různé

Výběrová řízení (personalistika)

Záměry prodeje

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Záměr prodeje 01/201909.01.201925.01.2019

Záměry pronájmů

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Oznámení o záměru pronájmu č. 1/201911.01.201928.01.2019

Usnesení RM

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Usnesení RM 09.01.201916.01.201931.12.2019
Usnesení RM 28.12.201803.01.201931.12.2019

Hospodaření města

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Obecně závazná vyhláška č. 6/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů02.10.2018
Obecně závazná vyhláška č. 7/2018 o místním poplatku ze psů02.10.2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o nočním klidu02.07.2018
Obecně závazná vyhláška č.2/2018, o stanovení školského obvodu základní školy zřízené městem Jaroměř a části společných školských obvodů základních škol zřízených městem Jaroměř28.06.2018
Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o veřejném pořádku12.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství03.03.2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/201523.06.2015
Nařízení města č. 1/2015 - zóny placeného stání19.05.2015
Nařízení města Jaroměř č. 2/2014 - Tržní řád09.04.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací př ístroj e a jiné podobné hry07.11.2013
Nařízení města Jaroměř č. 2/2012 o maximálních cenách za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla ve městě Jaroměř15.02.2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu26.01.2012
Obecně závazná vyhláška města Jaroměře č. 5/2010 o místním poplatku ze psů25.11.2010
Obecně závazná vyhláška č. 7/2010 - Požární řád města Jaroměř25.11.2010
Nařízení obce č. 2/2010 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov27.05.2010
Nařízení města Jaroměř č. 5/2009 upravuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve sc hůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezuje míst ní komunikace a chodníky na území města Jaroměř, na kterých se pro jejich malý dopr27.10.2009
Nařízení města č. 1/07 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničního vozidla na území města Jaroměř10.10.2007
Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 212005 O vytvoření a využití finančních prostředků na fond rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře14.09.2006
Nařízení města č. 1/2006 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy29.05.2006
Obecně závazná vyhláška Města Jaroměře č. 1/2005, kterou se mění vyhláška č. 5/2001 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z pozemků a staveb v jednotlivých částech města Jaroměře13.01.2006
Obecně závazná vyhláška č. 13/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 712003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin zřizovaných městem Jaroměř.10.01.2006
Obecně závazná vyhláška č. 7/2004 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Jaroměře, včetně systému nakládání se stavebním odpadem09.01.2006
Nařízení města č. 6/2004 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy08.01.2006
Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, kterou se ruší jiné vyhlášky07.01.2006
Obecně závazná vyhláška č. 5/2001 pro výpočet koeficientů pozemků a staveb06.01.2006
Vyhláška č. 2/1999, kterou se ruší OZV č. 3/1994 o regulaci obchodu s alkoholovými a tabákovými výrobky03.01.2006

Vnitřní předpisy

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Právní předpis č. 01 - Organizační řád31.10.2018
Právní předpis č. 13 - Směrnice pro zpracování a ochranu osobních údajů26.10.2018
Právní předpis č. 15 - Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků01.10.2018
Právní předpis č. 05 - Zásady vedení účetnictví, oběhu účetních dokladů a účetních písemností20.08.2018
Právní předpis č. 11 - Směrnice o zřízení komise k projednávání přestupků20.08.2018
Právní předpis č. 30 - Směrnice pro řízení a organizaci autoprovozu Městského úřadu Jaroměř20.08.2018
Právní předpis č. 31 - Směrnice pro zveřejňování příspěvků ve Zpravodaji20.08.2018
Právní předpis č. 35 - Směrnice k zajištění a organizačnímu uspořádání požární ochrany20.08.2018
Právní předpis č. 44 - Politika osobních údajů u města Jaroměř20.08.2018
Právní předpis č. 42 - Směrnice k zákonu o Registru smluv07.08.2018
Právní předpis č. 07 - Zásady pro využívání Fondu rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře29.06.2018
Právní předpis č. 45 - Provozní řád Informačního systému Městského úřadu Jaroměř16.05.2018
Právní předpis č. 43 - Směrnice nakládání s pohledávkami města Jaroměře04.01.2018
Právní předpis č. 41 - Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Jaroměře03.03.2017
Právní předpis č. 08 - Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu21.12.2016
Právní předpis č. 39 - Zásady města Jaroměře pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města na účel určený v žádosti žadatele15.09.2016
Právní předpis č. 04 - Směrnice k provádění kontrolní činnosti01.08.2016
Právní předpis č. 37 - Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků21.01.2016
Právní předpis č. 40 - Směrnice o stanovení ceny za zřízení věcného břemene na pozemcích města01.01.2016
Právní předpis č. 03 - Spisový řád05.11.2015
Právní předpis č. 12 - Směrnice o poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění01.01.2015
Právní předpis č. 19 - Směrnice o schvalování účetních závěrek01.09.2014
Právní předpis č. 06 - Zásady pro vypracování, evidenci a náležitosti právních úkonú14.10.2013
Právní předpis č. 32 - Vnitřní platový předpis zřizovatele pro ředitele příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury02.09.2013
Právní předpis č. 29 - Stanovení oprávněných úředních osob správního orgánu12.12.2012
Právní předpis č. 02 - Pracovní řád16.05.2012
Právní předpis č. 16 - Pravidla pro přijímání a vyřizování petic, stížností, podnětů, návrhů a připomínek01.07.2010
Právní předpis č. 17 - Zásady k ochraně majetku města Jaroměře01.05.2008

Zveřejňování smluv o poskytnutí dotace nebo NFV

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OMM-0960/201812.12.201831.12.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OMM-0959/201812.12.201831.12.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OMM-0958/201815.11.201831.12.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OMM-0479/201729.11.201731.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OMM-0480/201728.11.201731.12.2020
Smlouva o financování mikroprojektu typu A č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/000078321.08.201701.09.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. SD/OSKT-0340/201722.06.201726.06.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0259/201725.05.201701.06.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSVZ-0268/201705.05.201705.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSVZ-0269/201705.05.201705.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSVZ-0271/201705.05.201705.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSVZ-0272/201705.05.201705.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0255/201703.05.201706.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0258/201726.04.201720.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0260/201720.04.201701.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0261/201720.04.201701.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0116/201724.03.201701.04.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0114/201724.03.201701.04.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0178/201724.03.201701.04.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0073/201724.03.201701.04.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0032/201724.03.201701.04.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. OS/OPF-0054/201716.03.201716.04.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0165/201715.03.201701.04.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0130/201715.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0115/201715.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0069/201715.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0078/201715.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0028/201715.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0040/201715.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0057/201715.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0057/201715.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0062/201715.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0047/201707.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0050/201707.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0161/201706.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0119/201706.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0117/201706.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0022/2017​​​​​​​06.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0077/201706.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0064/201706.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0118/201703.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0024/201703.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0027/201703.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0070/201703.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0072/201703.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0075/201703.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0038/201703.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0043/201703.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0051/2017​​​​​​​03.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0060/201703.03.201731.03.2020
eřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0065/201703.03.201720.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0067/201703.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0025/201701.03.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0177/201728.02.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0071/201728.02.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0030/201728.02.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0030/201728.02.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0039/201728.02.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0052/201728.02.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0020/2017​​​​​​​27.02.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0026/201727.02.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0113/201727.02.201731.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0040/2016; Dodatek č. 1 OS/OSKT-0040/2016-D0130.12.201631.01.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0047/2016; Dodatek č. 1 OS/OSKT-0047/2016-D0130.12.201631.01.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0498/201630.12.201631.01.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OMM-0490/201622.12.201631.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OMM-0488/201616.12.201631.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OMM-0489/201616.12.201631.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0409/201607.11.201630.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSVZ-0220/201611.07.201631.07.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSVZ-0222/201611.07.201631.07.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSVZ-0223/201611.07.201631.07.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSVZ-0224/201611.07.201631.07.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0288/201604.07.201630.07.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0289/201604.07.201631.07.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0287/201604.07.201631.07.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0291/201604.07.201631.07.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměř na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou, smlouva č. OS/ODSH-0086/201603.06.201630.06.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OPF-0214/201603.05.201631.05.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0024/201615.04.201631.05.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0028/201601.04.201630.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0057/201601.04.201630.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0064/201601.04.201630.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0071/201601.04.201630.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0061/201601.04.201630.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0078/2016​01.04.201630.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0052/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0051/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0050/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0049/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0047/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0046/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0042/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0040/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0039/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0038/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0036/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0034/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0033/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0031/201616.03.201604.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0030/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0026/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0058/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0025/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0074/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0029/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0043/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0032/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0090/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OPF-0059/201616.03.201617.03.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0079/201516.03.201620.03.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0077/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0076/201616.03.201604.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0075/201616.03.201604.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0070/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0065/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0063/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutídotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0060/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0056/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0053/201616.03.201601.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0457/201520.01.201624.01.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OSKT-0449/201520.01.201620.01.2019

Dobrovolné svazky obcí

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK