Jaroměř - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Střednědobý výhled, rozpočet (případně rozpočtové provizorium), závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření dobrovolného svazku obcí Královská věnná města naleznete na www.vennamesta.cz.

Do listinné podoby je možné nahlédnout na adrese Československá armády 408, 502 00 Hradec Králové u Mgr. Ivy Simonové.

pdf - povinně zveřejňované informace

Iveta Neumannová
vedoucí odboru plánovacího a finančního

Zodpovídá: Iveta Neumannová