Jaroměř - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Starosta Města Jaroměř na základě § 14c odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, svolává první zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021.

 

První zasedání okrskových volebních komisí (OVK) se bude konat v úterý 14.09.2021 ve 13:00 hodin ve Velkém sále Divadla v Jaroměři.

Povinností člena OVK je zúčastnit se prvního zasedání, kde se mj. bude skládat slib členů OVK a určovat losem předseda a místopředseda OVK.

 

Zapisovatel, předseda a místopředseda OVK je povinen zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování.

Uvedené školení proběhne ve čtvrtek 30.09.2021 ve velké zasedací místnosti v budově Městského úřadu Jaroměř, nám. Československé armády 16, 2. patro, dveře č. 218 – pro uvedené členy OVK č. 1 až 13 od 8:00 hodin, OVK č. 14 až 18 od 10:00 hodin.

 

Úplné znění oznámení naleznete  ZDE.

Datum sejmutí: 9. 10. 2021 Zodpovídá: Ing. Jiří Kotland