Jaroměř - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Tyto zásady upravují jednotný postup odborů MÚ a organizačních složek při vypracovávání, evidenci právních úkonů a jejich náležitostí.

Právní předpis č. 06 (Platnost od 14.10.2013)

Datum sejmutí: 12. 11. 2019 Zodpovídá: Ing. Jiří Kotland