Jaroměř - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Správním orgánem jsou ve smyslu §1 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších novel (dále jen SŘ) a ve smyslu § 10 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový zákon, ve znění pozdějších předpisů, orgány územních samosprávných celků, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.

Právní předpis č. 29

Zodpovídá: Ing. Michaela Skovajsová