Jaroměř - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Město Jaroměř vydává městské periodikum Zpravodaj, které je registrováno u Ministerstva kultury ČR pod registračním číslem MK ČR E 11964 (dále jen "Zpravodaj").

Zpravodaj vychází jednou měsíčně a je distribuován bezplatně Českou poštou do všech domácností v Jaroměři (včetně Josefova, Jezbin, Semonic a Starého Plesu).

Účelem Zpravodaje je poskytnout obyvatelům informace týkající se politického, společenského, hospodářského, kulturního a dalšího dění ve městě.

Vydání Zpravodaje se řídí ustanovením zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), v platném znění.

Právní předpis č. 31 (Platnost od 01.09.2017)

Zodpovídá: Ing. Bohumila Steklá