Jaroměř - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Směrnice k zajištění a organizačnímu uspořádání požární ochrany je zpracována v souladu s § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 1331/985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a § 30 vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Právní předpis č. 35 (Platnost od 01.02.2018)

Zodpovídá: Ing. Michaela Skovajsová