Jaroměř - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Název smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře č. OS/OMM-0960/2018
Uzavřena dne 12.12.2018
Částka 61.000 Kč
Odbor OMM
Uvedení důvodu vyloučení některých údajů ze zpřístupnění V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo u zveřejněné smlouvy k vyloučení ze zpřístupnění některých osobních údajů, a to z důvodu ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Datum sejmutí: 31. 12. 2021 Zodpovídá: Ing. Eva Libichová