Jaroměř - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, oba v platném znění, předkládám závěrečný účet města Jaroměře za rok 2016, který byl projednán a schválen ZM dne 27.6.2017.

Schválený Závěrečný účet je zveřejněn na elektronické úřední desce města Jaroměře včetně všech výkazů města zpracovaných k 31.12.2016 a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,  v platném znění.

V Jaroměři dne 26.7.2017    

Předkládá: Iveta Neumannová Iveta, vedoucí odboru plánovacího a finančního

Závěrečný účet

Zodpovídá: Iveta Neumannová