Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Festival vzdělávání Nakopněte svoji školu 2019 – inspirace také pro Jaroměřsko

Festival vzdělávání Nakopněte svoji školu 2019 – inspirace také pro Jaroměřsko

Zástupci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jaroměř se účastnil festivalu vzdělávání Nakopněte svoji školu, který v Litomyšli přivítal 24. - 26. 2. 2019 spoustu nadšených učitelů, ředitelů, rodičů, lektorů a odborníků na vzdělávání z celé České republiky. Hlavní témata letošního, již třetího, ročníku byla: Jak vést školu budoucnosti? Vztahy ve škole jako nástroj podpůrného klimatu. Inspirace do výuky.

Byly to tři dny plné inspirativních workshopů, panelových diskusí a přednášek, setkávání s kolegy, pedagogy a odborníky, příležitostí pro sdílení zkušeností dobré praxe a konzultace s profesionály v příjemném historickém prostoru zámeckého návrší v Litomyšli.

Nedělní odpoledne zahájili inspirativními přednáškami Ing. Arch. Petr Hájek z multižánrového prostoru DOX v Praze, Světlana Čiberová - Co svým vzhledem sdělujeme světu a proč vypadáme, jak vypadáme, Ondřej Liška s přednáškou Vzdělávání, poslední šance pro svobodnou společnost, Břetislav Svozil s tématem Najdu svoji cestu a zakončoval Robert Čapek s přednáškou Cesta pedagogického hrdiny. Následovala moderovaná diskuse k tématu vzdělávání se zástupci Univerzity Pardubice a Univerzity Hradec Králové. Pondělní ráno otevřel svou přednáškou, Stane se ČR pouští uprostřed Evropy, Bob Kartous. Následoval Jaroslav Fidrmuc s představením revize Rámcových vzdělávacích programů. Další krátká přednáška byla ochutnávkou Jany Poche Kargerové, která představila skupinovou reflektivní metodu Wanda. Další přednášející byla Susan Bäckman, která seznámila s principy, kterých stojí finské školství a které způsobily mimo jiné úspěch finských škol, o kterém se i u nás v ČR mluví. Přednášky zakončilo vystoupení Zdeňka Dlaboly a Barbary Pospíšilové, kteří posluchače seznámili s inspirativní životní cestou polského lékaře a pedagoga Janusze Korczaka, který vedl židovský sirotčinec ve Varšavě.

Pondělní odpoledne bylo věnováno workshopům a nabídka byla opravdu pestrá. Navštívily jsme workshop Susanny Bäckman a Jany Kargerové. Susanna Bäckman je finská učitelka, která později vedla několik škol a podílela se také na revizi finského kurikula a ve svém workshopu se zabývala výukou založenou na fenoménech, která je nyní součástí finského vzdělávání. Fenomén, který si žáci zvolili ke zkoumání je jev z reálného života (např. problematika obnovitelných zdrojů). Žáci ho zpracovávají mezioborově, učí se řešit nějaký úkol, podíval se na určitý fenomén z mnoha stran a mohou spolupracovat napříč ročníky, napříč předměty - k této výuce je vyhrazen blok v týdenním rozvrhu, může být měsíční ale  celoroční dle šíře zkoumaného fenoménu, na cestě k výstupu je doprovází vždy tým učitelů, kteří spolu úzce spolupracují na vedení této „fenomenální“ výuky. Pokud se povede domluvit další spolupráce se Susann Bäckman, budeme se s ní moci setkat také v Jaroměři či okolí na semináři pro učitele a vedení škol.

Další workshop pod vedením Jany Kargerové s názvem Pojďme si zkusit Wandu v praxi, nabízel možnost vyzkoušet si metodu Wanda přímo na místě. Ve skupině 7 lidí jsme si upřesnili, že v metodě jde o oceňování, analyzování a konání. A jak to funguje? Kdy s metodou pracovat a jaké má výhody a nevýhody? Jednotlivé kroky, kterými jsme prošli jsou, výběr případu, kladení otázek, různé perspektivy a nápad na řešení. Při dlouhodobém používání této metody se ještě znovu účastníci Wandy ohlížejí na předchozí případ a reflektují, jak se podařilo situaci vyřešit. A jaké výhody Wanda má? Učitelům dává příležitost ke spolupráci, podpoře a vytváření důvěrného prostředí. Metoda přináší různé pohledy na věc, je zajímavé zjistit, jak by se asi díval na věc školní řád, spolužák, kolega nebo rodič. Po vyzkoušení této metody myslím, že hlavní výhodou je, že se řeší skutečné problémy a vytváří se prostor pro vzájemné sdílení. Jako nevýhodu mohou účastníci Wandy vnímat časovou náročnost, protože ideální čas jsou dvě hodiny na celý průběh.

Pondělní večer byl ukončen moderovanými rozhovory, které vedl Martin Veselovský a můžete je vidět na stránkách DVTV. Účastníky rozhovorů byli Tomáš Feřtek, Jiří Čočev, Dana Drábová a Lenka Štěpánová. https://video.aktualne.cz/dvtv/?redirected=1552069879

Na workshopu s názvem Jak zvládat svoje emoce v učitelské praxi, jsme odkrývali své učitelské “měl/a bychy” a “měli bychy”, kvůli kterým se často můžeme do emocí dostat. Emoce jsou velké téma, které řeší snad každý, a tak bylo příjemné slyšet názory a nápady ostatních kolegů, jak emoce bezpečně vyjádřit a jak předcházet emocionálnímu výbuchu. Workshop vedl Tomáš Komárek, psycholog, pedagog UHK a budeme se těšit také na workshop přímo v Jaroměři pro všechny zájemce z řad učitelů.

Další workshop je zabýval zážitkovou pedagogikou, tedy tématem jak ze zážitku vytvořit reflexí prostor pro učení a představil účastníkům mnoho způsobů reflektivních aktivit, které se ve výuce dají využít. Kurzy Prázdninové školy Lipnice, která je v tomto směru legendou, si může objednat každá škola přímo na míru.

Posledním navštíveným workshopem bylo Hodnotové vzdělávání v životě školy s Michaelou Stoilovou a zakladatelkou školy Cyril Mooney Lindou Jandejskovou. Hodnotové vzdělávání je princip, samostatný vyučovací předmět a didaktická pomůcka, která pomáhá školám vytvářet atmosféru založenou na upřímnosti, důvěře, svobodě, vnitřní motivaci a vzájemné pomoci. Více o hodnotovém vzdělávání a sestře Cyril Mooney, která systém vymyslela se můžete dočíst na stránkách http://www.skolacyril.org/. Seminář hodnotového vzdělávání také nabídne pro učitele z Jaroměřska projekt MAP, je opravdu na co se těšit.

Celý festival nám přinesl mnoho kontaktů, které se budeme snažit využít ve prospěch učitelů a vedení škol a rodičů přímo u nás na Jaroměřsku. Těšíme se na viděnou na některé z akcí projektu MAPII.

Sledovat nás můžete na FB stránkách Rozvoj vzdělávání na Jaroměřsku MAPII.

Marie Snopková a Darina Bártová

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Jaroměř

21b

projekt MAP II – Místní akční plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Jaroměř, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008602

 

Datum vložení: 15. 3. 2019 12:19
Datum poslední aktualizace: 15. 3. 2019 12:22
Autor: Mgr. Markéta Drahorádová

Co by Vás mohlo zajímat ?